Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vissa ändringar i inreseförbuden från Storbritannien, Norge och Danmark

Regeringen har fattat beslut om vissa ändringar i inreseförbuden till Sverige från Storbritannien, Norge och Danmark. Bland annat undantas personer som ska få viss vård i Sverige från inreseförbudet.

Regeringen har genom tidigare beslut infört ett tillfälligt förbud mot att resa till Sverige från Storbritannien, Danmark eller Norge. Syftet med de kraftfulla åtgärderna är att försöka förhindra ytterligare spridning av coronaviruset och dess nya varianter, så att färre människor insjuknar.

Inreseförbudet innehåller vissa undantag, bland annat för personer som bor eller arbetar i Sverige. Dagens beslut innebär att regeringen breddar ett redan befintligt undantag för resor mellan Bornholm och en annan del av Danmark. Dessutom görs ett undantag för försvarssamarbete och det tydliggörs också att det finns undantag för både personer som har humanitära skäl och för rennäringen. Undantag införs också för personer som ska få viss vård här och för föräldrar som ska träffa sina barn i Sverige.

Nya EU-rekommendationer väntas också inom kort, vilket kan komma att föranleda förändringar i nuvarande regler.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari. Inreseförbudet gäller till och med den 14 februari.

Källa: Justitiedepartementet