Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Trygghetsskapande insatser i Huddinge

 Entreprenörer har slamsugit 1 650 dagvattenbrunnar, genomfört kantskärning / slyröjning av 24 km diken, grävt ut 4 km diken, köpt in 233 sandboxar, slagit ängar, reparerat spänger och tillgängliggjort naturmark. Foto: Huddinge kommun
Entreprenörer har slamsugit 1 650 dagvattenbrunnar, genomfört kantskärning / slyröjning av 24 km diken, grävt ut 4 km diken, köpt in 233 sandboxar, slagit ängar, reparerat spänger och tillgängliggjort naturmark. Foto: Huddinge kommun

Huddinge kommun har använt 2020 års del av överskott för att öka tryggheten för invånarna. Kommunen har åtgärdat underhåll som blivit eftersatt och på så sätt minskat kostnaderna på sikt.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2020 fick klimat- och stadsmiljönämnden i Huddinge kommun uppdraget att genomföra trygghetsskapande och förebyggande underhållsåtgärder för 10 miljoner kronor.

Trygghetsskapande åtgärder
I slutet av förra året genomfördes flera extra trygghetsskapande åtgärder inom kommunen. Stadsmiljöavdelningen som ansvarar för drift- och skötsel av Huddinges gator och parker utförde bland annat slyröjningar för att förbättra sikten längs med gång och cykelvägar och för att hålla efter så att det inte växer igen längs kommunens vägar och i parkområden.

Resultat av åtgärder
Anlitade entreprenörer har slamsugit 1 650 dagvattenbrunnar, genomfört kantskärning / slyröjning av 24 km diken, grävt ut 4 km diken, köpt in 233 sandboxar, slagit ängar, reparerat spänger och tillgängliggjort naturmark.

– Det är mycket pang för pengarna med de här trygghetsåtgärderna. Dagvattenbrunnarna förbättrar vattenflödena och slyröjningen ökar tryggheten längs gångvägarna. Det är ett effektivt sätt att förbättra våra stadsmiljöer, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för underhåll av stadsmiljöer.

Källa: Huddinge kommun