Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

4 miljarder kronor till regionerna för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala 4 000 000 000 kronor till regionerna under 2021. Regionerna ska använda medlen för att hantera kostnader för uppskjuten vård och covid-19-relaterad vård.

I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en satsning om 4 miljarder kronor till regionerna för att hantera den uppskjutna vård och den covid-19-relaterade vård som pandemin medfört. Syftet var att stödja regionerna i att klara den nödvändiga återhämtningen. Mot bakgrund av den ökade smittspridning som har skett sedan den senare delen av hösten 2020 finns ett behov av att säkerställa att hälso- och sjukvården har nödvändiga resurser, och att patienter som har fått sin vård uppskjuten får den vård de har behov av i rimlig tid.

Regeringen ger nu Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala 4 000 000 000 kronor till regionerna. Av de totala medlen får 2 000 000 000 kronor användas till enbart covid-19-relaterad vård fram till och med den 30 juni 2021, men medlen kan vid behov också användas till uppskjuten vård. Resterande medel ska användas till uppskjuten vård under 2021.

Medlen fördelas utifrån befolkningsmängd och utbetalas efter rekvisition till Kammarkollegiet.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Källa: Socialdepartementet