Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Pandemin slår hårt mot spelberoende

Foto: Blemished Paradise

Tvärtemot vad många trodde för ett år sedan, har pandemin inte lett till att fler människor har sökt vård för spelberoende. Men de med svårast beroende har drabbats hårdast när samhället har ställt om.

– Pandemin har varit värst för de redan sårbara, säger Anders Håkansson, professor och medicinskt ansvarig läkare vid spelberoendemottagningen Beroendecentrum i Region Skåne.

Tillsammans med ett forskarteam har Anders Håkansson försökt ta reda på hur pandemin har påverkat spelberoende och psykisk ohälsa. Våren 2020 skickades en enkätundersökning om spel om pengar till drygt 2 000 personer i Sverige. Resultaten visade att spelandet hade ökat hos en liten minoritet – den grupp som redan hade de största spelproblemen.

– Personer med spelproblem, precis som andra beroenden, har ofta väldigt stor nytta av att man håller igång med andra sysselsättningar. Man är på jobbet, man umgås, man upprätthåller fritidsintressen. Mycket av det har fallit bort. Det skulle kunna innebära ökad risk för beroendeproblem, säger Anders Håkansson.

En annan risk är kopplad till psykisk ohälsa och social och psykisk oro.

– Vi vet att personer som mår dåligt, får sämre ekonomi eller oroar sig på olika sätt har ökad risk att hamna i spelberoende. Och just nu har vi mycket av just det.

Unik studie
Den studie som nu har publicerats är den första i sitt slag som undersöker om fler skåningar har sökt vård för sitt spelberoende, vid spelberoendemottagningen i Region Skåne. Forskarna ville undersöka om antalet patienter hade ökat, månad för månad under covid-19, jämfört med de senaste åren före pandemin.

Hypotesen var att fler kunde har sökt vård, i enlighet med fynden i enkätundersökningen. Men tvärtemot vad man befarade visar studien inte att fler skåningar har sökt vård för spelberoende.

Viktigt att söka vård

Många kontaktytor i samhället har förändrats det senaste året på grund av pandemin. Det innebär att färre kan tipsa och hänvisa till den hjälp som finns att få. Patient- och närståendeföreningar har övergått till verksamhet på nätet. Socialtjänsten träffar inte lika många människor och färre söker sig till primärvården.

– Primärvården är en viktig yta för att fånga upp människor med spelberoende. Kanske tänker man att vården har fokus på mycket annat just nu och så skjuter man upp sitt besök på vårdcentralen. Men risken när man väntar med att söka vård är att problemet växer, säger Anders Håkansson.

Går att behandla

Anders Håkansson förvånas själv över resultatet. Men det är också tänkbart att fler drabbas av spelberoende senare i pandemin.
– Det är ingen som vet hur ett sådant här förlopp ser ut under en pandemi. Spelberoende är en av våra folkhälsoutmaningar, som vi behöver fortsätta att vara vaksamma på under covid-19, precis som för andra levnadsvanor. Det är också viktigt att komma ihåg att spelberoende är ett behandlingsbart tillstånd, där det lönar sig att söka hjälp.

Källa: Region Skåne