Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Beslut om byggstarter

Regeringen beslutar om byggstart för flera infrastrukturobjekt.

Regeringen beslutar att Trafikverket, utöver vad regeringen tidigare har beslutat, får byggstarta följande objekt år 2021–2023 (år 1–3):

− E22 Lösen–Jämjö
− E16 Borlänge–Djurås
− Rv 40 Nässjö–Eksjö
− E4/E20 Tomteboda–Bredäng, ITS
− Årstaberg–Flemingsberg, signalåtgärder optimering
− E18 Köping–Västjädra, kapacitetsbrister
− E45 Tösse–Åmål
− ERTMS, ScanMed etapp 1 inkl. Katrineholm–Åby (Korridor B)

Därtill beslutar regeringen att Trafikverket, utöver vad regeringen tidigare har beslutat, får förbereda följande objekt för byggstart år 2024–2026 (år 4– 6):

− Ostkustbanan, etapp Gävle-Kringlan, kapacitetshöjning
− E45 Rengsjön–Älvros
− Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled
− Rv 56 Sala–Heby, 2+1
− Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår

Källa: Regeringen