Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Säkerhetsutredningen om AstraZenecas vaccin fortgår

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s och Läkemedelsverkets utredning har pågått intensivt sedan slutet av förra veckan efter rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med AstraZenecas vaccin mot covid-19.

  • I utredningen granskas all tillgänglig information, inklusive den som inkommit de senaste dagarna, för att kunna avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet.
  • Läkemedelsverket samverkar med Folkhälsomyndigheten i frågan.
  • Under tisdagen kommer EMAs säkerhetskommitté PRAC att ha ett möte för att diskutera tillgängliga data och under torsdagen är ytterligare ett PRAC-möte inbokat för att konkludera angående tillgänglig information och om åtgärder behöver vidtas.
  • De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser), som i vissa fall haft en ovanlig klinisk bild såsom samtidigt låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos personer som vaccinerats mot covid-19 med AstraZenecas vaccin. I Sverige har hittills inte något sådant fall rapporterats in.
  • Det är högsta prioritet för Läkemedelsverket och EMA att vaccinerna som används har en acceptabel säkerhetsprofil, vilket är anledningen till att vi nu skyndsamt utreder ovan nämnda fall.

Källa: Läkemedelsverket