Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny databas ska rädda liv

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och kräver årligen 30 000 liv. En ny, unik, databas med hälsoinformation om tusentals svenskar, öppnas på onsdagen. Datat ska göras tillgänglig för svensk forskning och målet är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och att förhindra sjukdomarna innan de uppstår.

Foto: Jenny Hill

-Det finns ingen databas i världen som är lika omfattande och djuplodande som SCAPIS. Det är en befolkningsstudie med livsstilsinformation, bilder och blodprov från 30 000 svenskar. Tanken är att forskare ska kunna ta del av datan för att kunna göra nya genombrott, säger Kristina Sparreljung som är generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden till SVT.

Studien är en milstolpe inom svensk medicinsk forskning. Aldrig tidigare har forskning kunnat bedrivas på ett djupare och mer omfattande underlag baserat på moderna svenska levnadsvanor. Databasen innehåller bland annat undersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover på över 30 000 slumpvis utvalda personer i åldern 50–64 år. Fysisk aktivitet har registrerats och en omfattande enkät om levnadsvanor har genomförts. Allt insamlat material har resulterat i en unik data-, bild- och biobank som ger forskarna helt nya förutsättningar att skapa kunskap för bättre folkhälsa.

Sex av Sveriges största sjukhus bidrar till databasen och Hjärt-Lungfonden är huvudfinansiär. Det är it-och kommunikationsföretaget Consid som har bidragit med att ta fram den tekniska lösningen för att sammanställa, lagra och tillgängliggöra datan.

-Det var ett otroligt spännande projekt som krävde mycket av våra it-konsulter. Det speciella var den stora mängden data och att se till att den ska vara tillgänglig under en väldigt lång tid. I vanliga fall arbetar vi med ett sjuårsperspektiv. Här handlar det om att göra datan tillgänglig även om 30 år, säger Petter Bergström, kontorsansvarig på Consid i Göteborg, som arbetat med databasen de senaste två åren.

För att få tillgång till informationen i SCAPIS måste forskarna vara knutna till ett svenskt lärosäte och skicka in en skriftlig ansökan.

– Vårt övergripande mål är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och förhindra sjukdomarna innan de uppstår. Det kräver avsevärt mycket mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst. Tack vare Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär har vi nu möjlighet att nå våra mål, säger Göran Bergström, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och huvudansvarig för SCAPIS.

Källa: