Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

EU-kommissionen lanserar Europeiska innovationsrådet

Europeiska kommissionen lanserade i fredags under ett online-evenemang Europeiska innovationsrådet (EIC) med en budget på över 10 miljarder euro i löpande priser för 2021–2027 för att utveckla och utvidga banbrytande innovationer. 

Med utgångspunkt i ett framgångsrikt pilotprogram inom Horisont 2020 är det nya EIC inte bara en nyhet för Horisont Europa, utan det är också unikt i världen: Det kombinerar forskning om ny teknik med ett acceleratorprogram och en särskild egetkapitalfond, Europeiska innovationsrådets fond, för att expandera innovativa nystartade företag och små och medelstora företag. Cirka 3 miljarder euro av EIC:s budget kommer att gå till EIC-fonden.

Dessutom offentliggörs EIC:s första årliga arbetsprogram som öppnar finansieringsmöjligheter värt över 1,5 miljarder euro 2021. Samtidigt inleds ansökningsperioden för två priser som delas ut till kvinnliga innovatörer och till Europeiska innovationshuvudstaden.

Margrethe Vestager, EU-kommissionär med ansvar för EU:s strategi ”Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern”, kommenterar: – Nu har vi en fond som kan stödja små och medelstora företag som gör banbrytande innovationer, ge tillgång till kapital och expandera innovativa nystartade företag. Detta är ett sätt att omvandla forskningsresultat till affärsmöjligheter och utveckla visioner för tekniska och innovativa genombrott.

Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor har följande kommentar: – Europeiska innovationsrådet är EU:s mest ambitiösa initiativ för att stödja de genombrott som Europa behöver för att återhämta sig från den ekonomiska krisen och påskynda övergången till en grön och digital ekonomi. Genom att investera i visionär forskning och innovativa företag kommer innovationsrådet att stärka Europas tekniska suveränitet, stärka hundratals av Europas mest lovande nystartade företag och bana väg för det kommande europeiska innovationsområdet.

Europeiska innovationsrådet drar nytta av lärdomarna och resultaten från pilotfasen 2018–2021. Med en budget på 3,5 miljarder euro gav det stöd till över 5 000 små och medelstora företag och nystartade företag samt över 330 forskningsprojekt.

Viktiga nyheter för Europeiska innovationsrådet

Europeiska innovationsrådet (EIC) har flera egenskaper som gör det unikt när det gäller att stödja pionjärföretag och pionjärprojekt.

 • EIC Accelerator stöder små och medelstora företag, särskilt nystartade företag och avknoppade företag för att utveckla och stärka banbrytande innovationer. EIC Accelerator har ett nytt innovationsvänligt ansökningssystem, där nystartade företag och små och medelstora företag när som helst kan ansöka om finansiering genom ett enklare förfarande.
 • Ett team med EIC-programförvaltare kommer att ansvara för att utveckla visioner för tekniska och innovativa genombrott (såsom cell- och genterapi, grön vätgas och verktyg för att behandla hjärnsjukdomar), förvalta EIC:s projektportföljer och sammanföra berörda parter för att förverkliga dessa visioner.
 • Ett nytt finansieringssystem för övergången till EIC kommer att bidra till att omvandla forskningsresultat (från EIC Pathfinder och Europeiska forskningsrådet) till innovationer (avknoppade företag, kommersiella partnerskap osv.).
 • Nya åtgärder införs för att stödja kvinnliga innovatörer, bland annat ett program för kvinnligt ledarskap. I partnerskap med Enterprise Europe Network kommer begåvade kvinnliga innovatörer och alla innovativa små och medelstora företag från mindre kända regioner att få stöd till att ansöka, vilket bidrar till att överbrygga innovationsklyftan.

EIC:s rådgivande nämnd består av ledande innovatörer som utarbetar Europeiska innovationsrådets strategi och ger råd om hur den ska genomföras (se dagens uttalande från EIC:s rådgivande nämnd).

Finansieringsmöjligheter 2021

I de finansieringsmöjligheter som i dag presenteras i det första arbetsprogrammet för Europeiska innovationsrådet ingår följande:

 • EIC Accelerator-finansiering, värt en miljard euro, för nystartade företag och små och medelstora företag för att utveckla och expandera högeffektiva innovationer med potential att skapa nya marknader eller störa befintliga sådana. Denna tillhandahåller en unik blandad finansiering som kombinerar eget kapital (eller därmed likställt kapital såsom konvertibla lån) på mellan 0,5 miljoner euro och 15 miljoner euro genom EIC-fonden med bidrag på upp till 2,5 miljoner euro. Av beloppet på en miljard euro har 495 miljoner euro öronmärkts för banbrytande innovationer för den europeiska gröna given och för strategisk digital teknik och hälso- och sjukvårdsteknik.
 • EIC Pathfinder för tvärvetenskapliga forskarlag till ett värde av 300 miljoner euro för att bedriva visionär forskning med potential att leda till tekniska genombrott. Forskarlagen kan ansöka om upp till 4 miljoner euro i bidrag. Huvuddelen av finansieringen tilldelas genom öppna ansökningsomgångar där de tematiska prioriteringarna inte är fastställda på förhand, medan 132 miljoner euro anslås för att hantera fem Pathfinder-utmaningar. självmedveten artificiell intelligens (AI), verktyg för att mäta hjärnaktivitet, cell- och genterapi, grön vätgas och konstgjort levande material.
 • Finansiering för övergången till EIC för att omvandla forskningsresultat till innovationsmöjligheter till ett värde av 100 miljoner euro. Denna första ansökningsomgång för övergången till EIC kommer att inriktas på de resultat som uppnåtts genom EIC Pathfinders pilotprojekt och Europeiska forskningsrådets Proof of Concept-projekt för att utveckla tekniken och skapa affärsmöjligheter för specifika tillämpningar.

Alla projekt inom Europeiska innovationsrådet har tillgång till accelerationstjänster för företag som erbjuder handledare, mentorer och expertis, partnerskapsmöjligheter med företag, investerare och andra samt en rad tjänster och evenemang.

Europeiska innovationsrådets priser

Flera priser har integrerats i Europeiska innovationsrådet för att fira de som utformar Europas framtida innovationer.

 • EU:s pris för kvinnliga innovatörer belönar de mest begåvade kvinnliga entreprenörer från hela EU och från länder associerade till Horisont Europa som har startat ett framgångsrikt företag och fört ut innovationer på marknaden.
 • Utmärkelsen Europeiska innovationshuvudstaden (iCapital) lyfter fram städernas roll när det gäller att forma det lokala innovationsekosystemet och främja banbrytande innovationer. I år ingår en ny kategori, ”European Rising Innovative City”, som riktar sig till städer med en befolkning på mer än 50 000 och mindre än 250 000 invånare.
 • Den europeiska tävlingen om sociala innovationer syftar till att uppmuntra, stödja och belöna sociala innovationer som kommer att hjälpa människor och organisationer att identifiera, utveckla och stärka de färdigheter som de behöver för att anpassa sig och utvecklas i en föränderlig värld.
 • Syftet med det europeiska priset för innovationsupphandling är att lyfta fram offentliga och privata köpare i hela Europa och deras insatser för att främja upphandling av innovationer och innovativa sätt att upphandla innovationer.

EU:s priser för kvinnliga innovatörer och för Europeiska innovationshuvudstaden är öppna för ansökningar från och med i dag, medan de två andra kommer att öppnas senare i år.

Källa: Europeiska kommissionen