Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Tips för den som ska göra reseavdrag i deklarationen

Många har arbetat hemma 2020 eller tagit bilen till jobbet, men reglerna för avdrag har inte ändrats med anledning av corona. Skatteverkets har tagit fram en beräkningshjälp där det går det enkelt att räkna ut om det går att göra ett avdrag.

Under förra året har många följt rekommendationerna om att undvika kollektivtrafiken och därför tagit bilen till jobbet. Reglerna för avdrag för resor till och från jobbet är inte ändrade på grund av coronapandemin. För avdrag för resor med bil till och från arbetet krävs det fortfarande en tidsvinst på två timmar per dag jämfört med att använda kollektivtrafiken och att avdraget ska överstiga 11 000 kronor.

– Många som tar bilen missar att tiden som sparas för privata ärenden, till exempel att hämta och lämna barn på skola och förskola inte får räknas in, utan det är bara tiden för resa mellan hem och arbete som får räknas med. Dessutom räknar många på fel på antalet dagar och avståndet mellan hemmet och arbetet, säger Jonny Nilsson, deklarationsexpert på Skatteverket.

Den som har rest med kollektivtrafik har rätt till avdrag för kostnader som överstiger 11 000 kronor. Ett årskort i kollektivtrafiken som köptes i början av 2020 kan dras av om syftet har varit att åka till och från arbetet, även för den som under pandemin inte åkt varje dag. Förutsättningarna för det är att det vid inköpet var det billigaste sättet att bekosta sina planerade arbetsresor och att kostnaden var över 11 000 kronor.

– Skatteverkets beräkningstjänst är en bra hjälp för den som tidigare inte gjort avdraget men som kanske har rätt till det. Men också för den som gjort avdraget tidigare år men som kanske har missuppfattat reglerna, säger Jonny Nilsson.

Den som gör avdrag för resor behöver spara underlag, till exempel kvitton, för att kunna visa sin rätt till avdraget. Underlaget behöver inte skickas in med deklarationen men behövs vid en eventuell kontroll av Skatteverket.
Under pandemin när många har jobbat hemma har det inte skett några regeländringar för andra avdrag. Det innebär att det i regel inte går att få avdrag för till exempel arbetsrum, möbler, bredband, kaffe eller frukt.

Källa: Skatteverket