Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

200 miljoner kronor för smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation och livsförutsättningar. Regeringen föreslår därför ett riktat statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner för detta ändamål. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Socialstyrelsen får i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp åtgärden. Varje kommun får rekvirera medel. Hur stor summa varje kommun kan söka presenteras preliminärt i början av maj via Socialstyrelsens hemsida.

Källa: Socialdepartementet

Foto: Daniel AFFO HOUAITO