Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

En av fem använder inte bilbälte i baksätet

Foto: Wikimedia

Bältesanvändningen i Sverige är historiskt hög, men det gäller inte i baksätet. Där sitter var femte vuxen passagerare obältad, vilket är på samma nivå som 1992. Under bältesveckan 15–21 februari fokuseras insatserna på att öka användningen i baksätet.

1975 infördes bälteslagen i Sverige, som omfattade förare och vuxna passagerare i personbilars framsäte. Lagen kompletterades 1986 med att också omfatta vuxna passagerare i baksätet. Bältesanvändningen för baksätespassagerare steg i och med detta från cirka 11 procent till cirka 54 procent året därpå. Bland annat tack vare en av NTF:s mest klassiska kampanjer, den om elefanter i baksätet, steg användningen till cirka 64 procent två år senare. 1992 var användningen cirka 73 procent.  Sedan dess har den positiva utvecklingen inte varit lika tydlig. Enligt VTI:s mätningar var användningen närmare 80 procent år 2009. Samtidigt uppgick bältesanvändningen i framsäte till 96 procent 2009.

– Alla säkerhetsåtgärder vi infört under senare år bygger på att vi alltid använder bilbälte. Även bilens alla säkerhetssystem har bilbälte som förutsättning, säger trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall vid Vägverkets huvudkontor. Att alltid använda bälte är en grundförutsättning för säkra resor.

Bältet är fortfarande den enskilt viktigaste utrustningen i bilen, när det gäller att skydda passagerarna från svåra skador. Det gäller också de som sitter i baksätet. Vid en kollision i 50 km/tim fortsätter en person som inte använder bilbältet sin rörelse med 14 meter per sekund även efter bilens tvärstopp. En medelstor vuxen person utvecklar i den situationen en kraft på 4-5 ton mot framstolens ryggstöd.

– Att använda bilbältet och se till att minderåriga använder bälte och bilbarnstol borde vara en självklarhet för alla. Många upplever felaktigt baksätet i bilen som en trygg plats. Statistiken visar att polisens kontroller behövs för att öka bältesanvändningen ytterligare, säger Björn Lidö, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.

Av de omkring 230 personer som dödades i personbil under 2009 var drygt 40 procent obältade. Enligt Vägverkets hade omkring hälften – cirka 50 personer, överlevt om man varit bältad.

– På kort sikt ska vi, genom våra informationsinsatser, få människor att förstå bältets suveräna skyddsegenskaper, också när det gäller baksätet, säger NTF:s vd, Jan Sandberg. På lite längre sikt måste vi få en betydligt större andel av bilproducenterna att förstå att bältespåminnarsystemen måste omfatta samtliga sittplatser i bilen.

Det samordnade målstyrningsarbete vi nu går in i för att förverkliga Nollvisionen bygger på ett riksdagsbeslut från våren 2009. Det nya etappmålet på max 220 döda år 2020 innebär en halvering på 12 år. Motsvarande etappmål för allvarligt skadade är en minskning med 25 procent. Inom etappmålet har också mål satts för viktiga trafiksäkerhetsfaktorer. För bältesanvändningen är målet att 99 procent av förare och passagerare i personbil använder bilbälte år 2020.

Källa: Polisen