Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny webb för hållbarhetsforskning

Det globala nätverket Environment for Development (EfD) fokuserar på några av världens mest akuta miljö- och utvecklingsutmaningar. EfD tillhandahåller en databas med de senaste forskningsresultaten inom effektiv miljöhantering i det globala syd. Nu lanseras en uppdaterad webb som gör de senaste forskningsresultaten lättillgängliga för makthavare, forskare och allmänhet.

Foto: Consid

– EfD och Världsbanken kan gemensamt öppna dörrar till våra makthavare. Vi behöver lättillgänglig forskning inom miljöekonomi för att hantera våra storautmaningar idag. Det ämne som ligger mig varmast omhjärtat – luftföroreningar – är idag det största hotet mot folkhälsan på en global nivå. Vi har tagit fram enmetod för att räkna ut ett värdepå dödsfallen, och hälsoproblemen som blir en konsekvens avföroreningarna, sade Urvashi Narain, senior miljöekonom vidVärldsbanken nyligen.

EfDgrundades 2007 och består idag av över 200 miljöekonomer från 13 forskningscentra i det globala syd. Det handlar om Chile, Colombia, Centralamerika, Etiopien, Ghana, Indien, Kenya, Kina, Nigeria, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Vietnam. Nätverket har sitt huvudsäte vid Handelshögskolan Göteborgs Universitet och finansieras av Sida.

Denna webben är användarvänlig och ger beslutsfattare, forskare och allmänhet tillgång till de senaste forskningsresultaten om tillämpningen av miljöekonomi på hållbar utveckling i det globala syd. Det ärit- och kommunikationsföretaget Consid som har utvecklat den nya webben.

–Forskningen som finns på EfD gör att länder kan lyftas ur fattigdom. Det känns därför givetvis stort att få vara med och utveckla denna webb, säger Mattias Andersson, utvecklare på Consid.

Webben har en ny grafisk profil och design och landningssidorna byggs helt dynamiskt. Man kan därmed skapa ett nytt center och då få med undermenyn automatiskt – något som inte fanns innan. Det fanns även tidigare begränsningar i navigeringen på grund av menyn och det saknades en homogen presentationav alla center då alla centersidor såg lite olika ut. Hela webben var i behov av genomarbetning.

–Vi är mycket stolta över att kunna lansera vår nya EfD-webbplats. Vi vet att det finns en allvarlig brist på robust data och forskning som är nödvändig för de gröna transitioner som krävs för hållbar utveckling i Afrika, Asien och Latinamerika. Denna nya hemsida ger oss en möjlighet att visa upp vår forskning och våra samarbetsprogram som bidrar till evidensbaserad politik för fattigdomsbekämpning och hållbarutveckling. Vi hoppas att akademiker, tjänstemän, beslutsfattare och allmänheten kommer att finna denna information användbar i sitt arbete mot en hållbar framtid, säger Gunnar Köhlin, chef på EfD.

Källa: Consid