Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Med Nationella läkemedelslistan får vården se dina recept – med din tillåtelse

En aktuell och uppdaterad lista över recept, patienter som blir mer delaktiga i sin egen vård och större möjligheter att förebygga läkemedelsmissbruk. Tillsammans leder det till höjd patientsäkerhet och med Nationella läkemedelslistan ska det bli verklighet.

Hundratusen patienter får dagligen något läkemedel på recept. Men hittills har det saknats en gemensam och aktuell bild av dessa läkemedelsbehandlingar. Vården har till exempel inte alltid kunnat se läkemedel som deras patienter har fått förskrivet av en annan vårdgivare.

Den 1 maj träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Samtidigt introducerar E-hälsomyndigheten Nationella läkemedelslistan. Detta innebär flera nyheter för privatpersoner, vården och apoteken. Dessa nyheter kommer successivt under en period på två år.

En stor förbättring är att behörig vårdpersonal får möjlighet att se information om alla patientens recept, oavsett var i landet de har förskrivits. På så sätt blir det lättare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och minska risken för missbruk av narkotikaklassade läkemedel.

Enklare att se vilka recept som är aktuella

Förskrivare – läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och annan vårdpersonal som är behörig att förskriva läkemedel – får också möjlighet att hålla informationen om patientens recept uppdaterad, korrekt och aktuell. På så sätt blir det lättare för apotekspersonalen att avgöra vilket recept som är aktuellt när patienten hämtar ut läkemedlet. Detsamma gäller för patienten som ser sina recept i den digitala tjänsten Läkemedelskollen.

Att hälso- och sjukvården, apoteken och patienten själv har samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel minskar risken för fel- eller dubbelmedicinering och ökar möjligheten till bästa möjliga behandling.

Bra att veta när du söker vård

Nationella läkemedelslistan ska göra det bättre och säkrare för dig som patient i ditt möte med vården. Du ska till exempel inte behöva ta ett lika stort ansvar för att berätta om vilka läkemedel du fått vid tidigare tillfällen.

Lagen om nationell läkemedelslista är också utformad för att skydda din integritet. Det innebär att det är du som bestämmer över informationen i Nationella läkemedelslistan. Läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och annan personal inom hälso- och sjukvården behöver i regel fråga dig om lov för att få se informationen. Det kallas för att de inhämtar samtycke.

Om du som patient har särskilda skäl att inte visa ett recept för vården, har du också rätt att dölja det. Tänk på att det kan innebära att det blir svårare att ge dig bästa möjliga behandling till exempel att undvika olämpliga kombinationer av läkemedel.

Din säkerhet är också viktig. Om du skulle bli så dålig att du inte har möjlighet att ge samtycke, har vårdpersonal i vissa fall rätt att se dina uppgifter för att kunna ge dig den vård du behöver.

Du kan hålla ordning på dina recept i den digitala tjänsten Läkemedelskollen. Om du har barn eller djur kan du se deras recept i samma tjänst. Där kan du också ge någon annan en fullmakt för apoteksärenden. Det är bra om du behöver hjälp med att hämta ut dina läkemedel på apotek eller beställa läkemedel på nätet. Läkemedelskollen nås via 1177.se och ehalsomyndigheten.se.

Nytt för medarbetare i vården och apoteken

Lagen om nationell läkemedelslista ger hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att se alla patienters recept, oavsett var de har förskrivits. (Tidigare har de bara sett den informationen för patienter som får sina läkemedel förpackade i dospåsar.)

Patientens uthämtade läkemedel kan vårdpersonal se redan i dag, och med Nationella läkemedelslistan visas informationen om recept och uttag på samma ställe. Senast den 1 maj 2023 kan hälso- och sjukvårdspersonal se information om patienters recept och uttag från hela landet samlad i sina journalsystem.

I undantagsfall kan läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och annan vårdpersonal som är behörig att förskriva läkemedel, dölja information om ett recept. Exempelvis kan en underårig patients recept och uttag döljas för vårdnadshavare och ombud, om förskrivaren bedömer att vetskapen om dessa uppgifter kan innebära en risk för patienten. För apotekens farmaceuter framgår det då att uppgiften är spärrad.

Källa: E16-hälsomyndigheten