Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Historisk EU-lag om digitalisering på väg

Inom kort inleds förhandlingarna om EU-lagen om digitala tjänster. Lagen avgör vilket ansvar som internetplattformar har för det innehåll som läggs upp. Det är de viktigaste lagarna rörande digitalisering på EU-nivå i modern tid och kommer att sätta ramarna under många år framöver.

Arba Kokalari. Foto Consid

– Svårigheterna med lagstiftningen är att lagarna alltid är ett eller två steg efter den digitala utvecklingen. Därför är det extra viktigt att lagarna som stiftas är teknikneutrala och flexibla för att möjliggöra innovation. Om man lagstiftar om en specifik tjänst nu, kan det vara en helt annan tjänst som dominerar marknaden om fem – tio år, säger Arba Kokalari (M) som förhandlar om den nya lagen för Europaparlamentets största partigrupp – den borgerliga.

Den övergripande rättsliga ramen för digitala tjänster inom EU har inte ändrats sedan år 2000 och nyligen presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag om ny lag om en inre marknad för digitala tjänster. Kommissionen har också presenterat förslag på ny lag om digitala marknader. Några av de största internetplattformarna, t.ex. Amazon, Google och Apple, kommer att omfattas av båda förslagen. De nya reglerna kommer att få stor påverkan på näringslivet men också oss konsumenter för en lång tid framåt.

I Digitala influencer-podden av Consid berättar Moderaternas Arba Kokalari, som är utsedd till förhandlare för EU-parlamentets största partigrupp, om den nya lagen.

– Det är jätteviktigt att man formar lagar proportionerligt och balanserat. Digitala lagar blir extra svåra, för man måste balansera mellan flera olika delar. Vad gäller Digital Services Act finns flera avgörande punkter: att olagligt innehåll på nätet ska bort, lagar i den fysiska världen ska gälla också i den digitala, att man inte inskränker yttrandefriheten på nätet  och att man säkerställer att vi har en välfungerande konkurrens, säger Arba Kokalari.

Tanken är den nya lagen ska bidra till att bättre skydda konsumenterna och deras grundläggande rättigheter på nätet, inrätta ett kraftfullt regelverk för öppenhet och ett tydligt ansvar för internettplattformarna och att främja innovation, tillväxt och konkurrenskraft på den inre marknaden.

Källa: Consid