Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

EU-ministrarna diskuterar rättsstatens principer och brexit

EU:s årliga dialog om rättsstatens principer och relationen mellan EU och Storbritannien är två ämnen på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffar sina ministerkollegor på ett videomöte 19 april. Ministrarna ska även få information om EU:s framtidskonferens, samordningen av coronaåtgärder och EU:s utvidgning.

Rådets årliga rättsstatsdialog

EU-ministrarna inleder mötet med en diskussion om utvecklingen på rättstatsområdet i vissa EU-länder utifrån EU-kommissionens rapport från den 30 september 2020. I rapporten har EU-kommissionen fokuserat på fyra områden: de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, mediernas situation samt kontroll och balans i det institutionella systemet.

De länder som EU-ministrarna ska granska på mötet är nummer fem till tio i alfabetisk ordning på landets språk: Tyskland, Grekland, Spanien, Frankrike och Irland. De fem första granskades på ett möte i november 2020.

Regeringen välkomnar diskussionen eftersom EU-kommissionens rapport visar att det finns utmaningar som kräver uppmärksamhet i samtliga EU-länder.

Relationen mellan EU och Storbritannien

På mötet kommer EU-ministrarna också få en lägesuppdatering om samtalen om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. I december avslutades förhandlingarna och EU och Storbritannien slöt en principiell överenskommelse om ett handels- och samarbetsavtal som gäller efter att Storbritannien lämnat EU. Samtidigt ska utträdesavtalet genomföras i praktiken.

Avtalet är grunden för ett framtida partnerskap för att upprätthålla handeln mellan EU och Storbritannien. Innan Europaparlament godkänt avtalet tillämpas det provisoriskt till och med den 30 april.

Framtidskonferensen

På mötet ska ordförandeskapet informera EU-ministrarna om nästa steg i arbetet med konferensen om EU:s framtid, inför lanseringen i början av maj.

EU-kommissionen, rådet och Europaparlamentet har enats om en gemensam deklaration som sätter upp ramarna för konferensen. En exekutiv styrelse med tre företrädare för EU-institutionerna ska leda konferensen. I styrelsen kommer även kommande ordförandeländer vara med som observatörer.

Information om coronasamordning och utvidgningen

Ordförandeskapet kommer uppdatera ministrarna om arbetet med att samordna åtgärder för att bekämpa spridningen av corona i EU-länderna.

Ordförandeskapet kommer även informera om läget i utvidgningsprocessen.

Källa: Regeringskansliet