Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Representanter för den syriska regimen polisanmäls i Sverige för krigsbrott och brott mot mänskligheten efter saringasattacker i Syrien

Den syriska regimen använde saringas mot civilbefolkningen vid två attacker, i al-Ghouta 2013 och Khan Sheikhoun 2017. Hundratals personer dödades och många fler skadades allvarligt, däribland många barn. Nu polisanmäler vi flera representanter för Assads regim för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Anmälan kommer dagen innan ett internationellt möte den 20-22 april där representanter från 193 stater samlas för att bland annat diskutera vilka konsekvenser bruket av kemiska vapen bör få för Syrien.

Anmälan, som lämnas in till svensk polis av syriska brottsoffer som är bosatta i Sverige och Civil Rights Defenders, är resultatet av ett långt samarbete med organisationerna Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM), the Open Society Justice Initiative och Syrian Archive.

Förutom omfattande vittnesmål från personer som utsattes för och överlevde giftgasattackerna i Khan Sheykhoun and al-Ghouta, innehåller anmälan hundratals dokumentära bevis, så som bild- och filmmaterial, samt annan dokumentation som visar vilken typ av kemiska vapen som har använts och bevis som knyter de anmälda personerna till brotten. Dessutom innehåller den en grundlig analys av de syriska militära beslutsvägarna.

– Det är drygt 10 år sedan protesterna mot president Bashar al-Assads regim i Syrien startade. Den syriska regimen har använt kemiska vapen som en strategisk metod för att bryta ned civilbefolkningen och motståndet mot regimen i oppositionskontrollerade områden. Det är oacceptabelt att kemvapen används med civila som måltavla, utan att de ansvariga ställs till svars, säger Aida Samani, jurist på Civil Rights Defenders.

I Sverige bor idag många syrier som lever med stora trauman från kriget och som har förlorat familjemedlemmar till regimens övergrepp, samtidigt som förövarna går fria. Genom principen om universell jurisdiktion, som möjliggör för myndigheter att utreda, åtala och döma personer som misstänks för grova internationella brott, kan de ansvariga ställas till svars i Sverige.

– Med anmälan vill vi stötta brottsoffrens kamp för rättvisa. Vi hoppas att en svensk utredning av dessa brott så småningom kan leda till att de som beordrade och genomförde attackerna ställs inför rätta och fälls. Sverige behöver bidra till det arbetet för att motverka den straffrihet som råder i Syrien, säger Aida Samani.

Enligt internationell rätt har Sverige och andra länder ett ansvar att ställa ansvariga för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten inför rätta. I Tyskland och Frankrike har liknande anmälningar lämnats in mot representanter för Assads regim.

– Vi vill att svensk polis och åklagare inleder utredningar mot de personer vi anmäler. Vi hoppas också att svenska, tyska och franska myndigheter går samman för att utreda brotten tillsammans. På så vis ökar chanserna att vi får se en arresteringsorder mot de ansvariga och att de i framtiden ställs till svars för de grova människorättsbrott de gjort sig skyldiga till, säger Aida Samani.

Anmälan kommer dagen innan internationellt möte

Dagen efter anmälan kommer medlemsstaterna i Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) att samlas. Organisationen har 193 medlemsstater och Syrien är en av dem. En viktig fråga som kommer att diskuteras är just vilka konsekvenser Syriens produktion och bruk av kemiska vapen ska få för regimen.

Medan en stat i konventionen inte kan fråntas sitt medlemskap i OPCW, så kan åtgärder vidtas under mötet för att begränsa eller frånta en medlemsstats rättigheter, utfärda rekommendationer om straffåtgärder i enlighet med folkrätten och föra frågan vidare till FN:s generalförsamling och säkerhetsråd.

Som svar på Syriens fortsatta användning av kemiska vapen har flera stater lagt fram ett förslag till beslut om att Syrien ska fråntas sina rättigheter i OPCW.

– Om beslutet antas är det en viktig markering mot den syriska regimens bruk av kemiska vapen. Sverige, och andra stater, behöver dock göra mer för att utkräva ansvar från regimen för dess brott, säger Aida Samani. Som ett nästa steg, bör Sverige verka för att frågan om ansvarsutkrävande för krigsbrott och brott mot mänskligheten begångna i Syrien blir föremål för en dedikerad debatt i FN:s generalförsamling.

Källa: Civil Rights Defenders