Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Världspremiär för nytt sätt att “ge dropp”

Inom tre år ska samtliga sprut- och volympumpar på Skånes sjukhus bytas ut. Med ett helt nytt sätt att ge läkemedel eller näring intravenöst ökar patientsäkerheten. Centralsjukhuset Kristianstad är först i världen med att införa det nya systemet.

En av fördelarna med ett enhetligt system är att vårdpersonalen inte behöver lära sig att handskas med mer än en pumpsort. Det minskar risken för felhantering vid läkemedelsdosering betydligt.

Vårdpersonalen ska utbildas

Nu ska alla medarbetare som ska arbeta med pumparna utbildas.

– 2021 kommer hela CSK, barn- och ungdomsmedicin samt neonatalvården i Lund, Malmö och Helsingborg att göra sitt utbyte. 2022-2023 byter övriga sjukhus och verksamheter sina pumpar, säger Anders Lindgren, anestesisjuksköterska och ansvarig för införandet av systemet i på CSK.

Byta ut pumpar

De verksamheter som är i behov av att byta pumpar tidigare än 2022-2023 kommer att erbjudas utrustning från de sjukhus som redan bytt ut sina pumpar.

– Den nya pumpsorten levereras efter tre år av upphandling och planering är det äntligen världspremiär på CSK och i Region Skåne, säger Anders Lindgren.

Som att använda en smartphone

Det nya systemet är intuitivt och användarvänligt. Genom touch-skärmen guidas användaren genom olika steg, lite som att använda en smartphone. Smart mjukvara hjälper till att förhindra feldosering och ökar patientsäkerheten. Efter påsk ska drygt 650 medarbetare utbildas på de nya pumparna.

– De nya pumparna är på plats i utbildningsmiljön och vecka 18 påbörjas implementeringen i verksamheten säger Anders Lindgren.

 

Fakta/volympump

Volympumpen, även kallad volyminfusionspump och som förr kallades för ”dropp-räknare”, är den vanligaste typen av infusionsapparat och förekommer allmänt inom sjukvården. Dess uppgift är att tillföra patienter läkemedel, vätskor och näringslösningar med ett förutbestämt flöde. I dess funktioner kan även finnas inprogrammerade protokoll där tillförseln kan styras utifrån olika förutsättningar.

En sprutpump är, som namnet antyder, en pump i vilken en spruta monteras. Sprutkolven trycks in motsvarande det flöde som ställts in på pumpen. Till dessa pumpar ska endast avsedda tryckbeständiga slangar kopplas. Sprutpumpar används oftast på intensivvårds- och operationsavdelningar.

Källa: Region Skåne25