Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tullverket får nya möjligheter att kontrollera kontanter

Regeringens förslag att utöka Tullverkets möjligheter att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU lämnas i dag till riksdagen. Syftet är att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya reglerna ska träda i kraft 1 augusti i år.

De nya reglerna innebär att Tullverket får möjlighet att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU i upp till 30 eller i vissa fall 90 dagar. På så sätt kommer Tullverket och andra brottsbekämpande myndigheter få mer tid på sig att utreda om det finns behov av ytterligare åtgärder, som till exempel inleda en undersökning eller beslagta de kontanta medlen vid misstanke om brott.

Enligt dagens regler kan Tullverket endast hålla kvar kontanta medel en kortare tid för att genomföra en kontroll av anmälningsplikten.

I förslaget ingår också en ny möjlighet för Tullverket att begära in redovisning för så kallade oledsagade kontanta medel vilket Tullverket inte har rätt att göra i dag. Oledsagade kontanter är exempelvis en sedelbunt som skickas i ett paket med posten eller i en container.

Bakgrunden till förslaget är en ny förordning i EU inom ramen för arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Förslaget i propositionen överensstämmer med det förslag som regeringen skickade till Lagrådet tidigare i april. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2021.

Källa: Finansdepartementet