Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Många är inställda på ett längre arbetsliv – men ser också andra vägar till högre pensioner

Regeringen har nu fastställt riktålder för pension till 67 år från år 2027. Pensionsåldern kommer sedan fortsätta att höjas i takt med att medellivslängden ökar. Men trots att många börjar ställa in sig på ett längre arbetsliv är det bara drygt var tionde som föredrar att jobba längre för att få en högre pension, jämfört med andra åtgärder som skulle kunna leda till högre pensioner. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

Regeringen har sedan tidigare beslutat om att pensionsåldern ska höjas. Nu har man bestämt att riktåldern för pension, det vill säga den ålder då man tidigast kan ta ut allmän pension, blir 67 år från år 2027. Pensionsåldern kommer sedan fortsätta att höjas i takt med att medellivslängden ökar. Den som är 30 år idag kommer sannolikt att gå i pension när de är omkring 70 år.

-I takt med att vi lever allt längre kommer vi också behöva jobba längre för att pensionsnivåerna inte ska bli för låga. Pensionsåldern kommer därför att fortsätta höjas i takt med att medellivslängden ökar. Ju yngre man är, desto högre pensionsålder får man räkna med, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Många vill se andra lösningar än längre arbetsliv för att få högre pensioner

Många verkar också ställa in sig på ett längre arbetsliv, särskilt de yngre, där 61 procent av 18-34-åringarna planerar att gå i pension efter 65 år. Bland 50-65- åringarna är det 37 procent som planerar att fortsätta jobba efter 65-årsdagen.

Samtidigt är det bara 11 procent som föredrar höjd pensionsålder som en väg till högre pension. 32 procent skulle istället föredra att mer pengar sätts av till det allmänna pensionssystemet genom höjd inkomstskatt, medan 19 procent föredrar att avsättningen till tjänstepension ökar.17 procent föredrar att spara själv för en högre pension, av de mellan 18 och 34 år är den andelen 23 procent.

-Införandet av riktålder kan ses som att återställa pensionssystemet till att ge det i pension som var tänkt. Men det är tydligt att fler vill höja pensionerna genom högre avsättning jämfört med att jobba längre. Det är också skillnad på inställning till pensionen, fler yngre verkar vara intresserade av att själva ta ansvar genom att spara till sin pension, de är också mer inställda på att jobba längre upp i åldrarna, säger Madelén Falkenhäll.

Källa: Swedbank