Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

EU föreslår kraftfulla multilaterala handelsåtgärder mot covid-19-pandemin

I veckan har EU lagt fram sitt förslag om ett åtagande från Världshandelsorganisationens (WTO) medlemmar om en multilateral handlingsplan för handel för att utöka produktionen av vacciner och behandlingar av covid-19 och säkerställa allmän och rättvis tillgång. Med detta förslag till WTO, uppdelat i två separata meddelanden, understryker EU WTO:s centrala roll i hanteringen av covid-19-pandemin och uppmanar med kraft andra WTO-medlemmar att komma överens om ett antal åtaganden, bland annat i fråga om immateriella rättigheter.

Ordförande Ursula von der Leyen: – EU har aktivt visat solidaritet med världen sedan pandemins början. Europeiska unionen godkände export av ungefär hälften av den totala mängden vaccin som producerats i Europa. Vårt omedelbara och brådskande mål är att säkerställa rättvis tillgång för låg- och medelinkomstländer, att dela vacciner på ett bredare och snabbare sätt. Och vi fortsätter att bidra till att öka produktionen. EU föreslår konkreta lösningar på kort och medellång sikt för att säkerställa allmän tillgång till överkomliga priser. Jag ser fram emot att nästa vecka diskutera med G7-ledarna hur detta mål ska uppnås. Utöver den nuvarande krisen är det viktigt att säkerställa global beredskap inför framtida pandemier: diversifiera tillverkningen så att den inte bara är centraliserad till en handfull länder och stärka motståndskraften hos hälso- och sjukvårdsinfrastrukturen i de minst utvecklade länderna.

Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för handel har följande att säga: Pandemin finns fortfarande bland oss och det finns inget utrymme för självbelåtenhet. Vi måste snarast koncentrera oss på förslag som påskyndar en rättvis fördelning av covid-19-vacciner över hela världen. I detta avseende skulle kraftfulla multilaterala handelsåtgärder kunna ge en enorm skjuts åt kampen mot covid-19. I själva verket är det största problemet för närvarande att produktionskapaciteten inte är tillräcklig för att man snabbt ska kunna producera de nödvändiga kvantiteterna. Målet måste vara att se till att all tillgänglig och adekvat tillverkningskapacitet överallt i världen används för framställning av vaccin mot covid-19 .

Läs mer om EU:s förslag

EU riktar följande uppmaningar till länder med tillräcklig produktionskapacitet:

  1. Se till att vaccin och behandlingar mot covid-19 samt nödvändiga substanser fritt kan korsa gränserna.
  2. Uppmuntra producenterna att utöka sin produktion, samtidigt som det säkerställs att länderna med störst behov får vaccin till ett överkomligt pris.
  3. Underlätta användningen av tvångslicensiering inom ramen för WTO:s befintliga avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips). Trips-avtalet ger redan denna flexibilitet – ett legitimt verktyg under en pandemi som kan tillgripas snabbt vid behov.

I den första punkten är syftet att begränsa användningen av exportrestriktioner och hålla leveranskedjorna öppna. Vaccinproducerande länder bör vara beredda att exportera en skälig andel av sin inhemska produktion. Leveranskedjorna är starkt sammankopplade och får inte brytas. Dessutom anser EU att leveranserna till upphandlingsmekanismen Covax aldrig får begränsas, och att inga åtgärder får begränsa handeln med insatsvaror som behövs vid vaccinframställning och behandling av covid-19.

I den andra punkten uppmanas länderna att eftertryckligt uppmuntra och stödja tillverkare och utvecklare av vaccin att utöka produktionen och säkerställa överkomlig tillgång till vaccin till förmån för låg- och medelinkomstländer. Sådana åtgärder skulle kunna omfatta licensavtal, utbyte av expertis, differentierad prissättning, inklusive försäljning utan vinstsyfte till låginkomstländer, kontraktstillverkning och nyinvesteringar i tillverkningsanläggningar i utvecklingsländer. EU förväntar sig att alla producenter och utvecklare av vaccin gör konkreta utfästelser som ökar leveranserna till sårbara utvecklingsländer. EU välkomnar i detta avseende åtagandet från företag som BioNTech och Pfizer, Johnson & Johnson och Moderna, som redan har åtagit sig att i år leverera 1,3 miljarder doser till låginkomstländer utan vinst och till medelinkomstländer till lägre kostnad.

I den tredje punkten, om immateriella rättigheter, anges det att frivilliga licenser är det effektivaste instrumentet för att åstadkomma produktionsökning och utbyte av praktiskt kunnande. Om frivilligt samarbete misslyckas är tvångslicenser, varigenom en regering beviljar en riktad licens som gör det möjligt för en villig producent att göra ett vaccin utan samtycke från en patenthavare, ett legitimt verktyg i samband med en pandemi. EU anser därför att samtliga WTO-medlemmar bör vara beredda att enas om följande:

  • Att covid-19-pandemin är en exceptionell nationell nödsituation och att kravet på förhandlingar med rättighetshavaren lagligen kan frångås vid behov.
  • Stödja de tillverkare som är redo att producera vaccin och/eller behandlingar till överkomliga priser inom ramen för en tvångslicens, så att den ersättningsnivå som tillverkaren betalar patenthavaren återspeglar sådana överkomliga priser.
  • Avtala att tvångslicensen får omfatta all export till länder som saknar produktionskapacitet, bland annat genom upphandlingsmekanismen Covax.

EU lägger också fram ett särskilt meddelande om immateriella rättigheter för det WTO-organ som ansvarar för genomförandet av avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-rådet). Här ger EU mer detaljerad och tydlig information om var och en av de tre punkterna om immateriella rättigheter och kopplar dem till de specifika bestämmelserna i Trips-avtalet. När det gäller det breda undantag som föreslagits av ett antal WTO-medlemmar är EU-kommissionen, som är beredd att diskutera alla alternativ som bidrar till att få ett slut på pandemin så snart som möjligt, inte övertygad om att det är det bästa omedelbara svaret för att nå målet om bredast och snabb distribution av covid-19-vaccin som världen snarast behöver. Dagens förslag syftar till att uppnå detta mål på ett snabbt och effektivt sätt.

Källa: Europeiska kommissionen