Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Skatteverket inför spärr mot bedrägeri med obehöriga ombud

Skatteverket stärker skyddet mot bedrägerier genom en ny funktion för att spärra obehörig ombudsregistrering. Den som ansluter sig spärrar möjligheten att ansöka på papper för alla typer av ombud som går att ansöka om digitalt.

– Vi hoppas att alla som kan ansluter sig till våra spärrtjänster. Det är ett enkelt sätt att skydda sig mot bedrägeriförsök. Den nya spärren är för alla, inte bara för dem som annars har ombud, säger Anders Bäck, enhetschef på Skatteverket.

Sedan tidigare finns även tjänsten spärra obehörig adressändring. Den spärrar mot adressändring på pappersblankett. Vid slutet av maj i år var 1,2 miljoner personer anslutna till den.

– Vi hoppas att många fler ansluter sig. Skatteverket kan inte ansluta alla automatiskt till de här tjänsterna, eftersom alla inte har möjlighet att använda e-legitimation. Vi behöver ha en pappershantering. Men vi kan ge en stark rekommendation, för den som kan, att ägna två-tre minuter åt att aktivera båda spärrtjänsterna för att öka sin säkerhet, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare inom folkbokföringen.

Ett ombud kan utföra ärenden eller ta del av information för en privatpersons eller ett företags räkning i Skatteverkets e-tjänster. Det finns olika typer av ombud, vanligt är exempelvis deklarationsombud. Det går inte att som ombud anmäla någon annans bankkonto för utbetalning från skattekontot, men ett ombud kan se uppgifter som inte är offentliga.

I tjänsten Ombud och behörigheter går det nu att enkelt spärra pappersansökan för alla typer av ombud som kan ansökas digitalt. Spärren gäller omedelbart när förändringen har godkänts med e-legitimation.

Bakgrunden till att spärrarna har utvecklats är att det har förekommit enstaka fall av bedrägerier och bedrägeriförsök med pappersblanketter. Det är enkelt att ansluta sig till tjänsterna med e-legitimation via Skatteverkets webbplats.

För att minimera risker för bedrägerier med ombudsregistreringar på papper finns även en inbyggd fördröjning vid pappersansökan för de flesta typer av ombud. Behörigheten träder i kraft först två veckor efter registreringen. Detta för att det informationsbrev som alltid går ut till den som får ett ombud ska komma fram innan behörigheten startar. Därigenom kan behörigheten stoppas innan den trätt i kraft om något skulle vara fel.

Källa: Skatteverket