Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Persiska leopardungar födda i Ryssland

 

I december i fjol skickade Nordens Ark ett avelspar av persisk leopard till en avelsanläggning i Sotji National Park för att ingå i arbetet med att återetablera den persiska leoparden i ryska Kaukasus.Den honan har nu glädjande nog fött två ungar. Ungar som förhoppningsvis inom två år kommer att släppas ut i det vilda.  

I slutet på förra veckan föddes två persiska leopardungar vid Leopard Recovery Center i Sotji National Park i Ryssland. Föräldrarna är det erfarna avelsparet från Nordens Ark som skickades till avelsanläggningen i slutet av 2020.

– Det är såklart väldigt glädjande nyheter att honan har fått ungar, säger Emma Nygren som är bevarandekoordinator på Nordens Ark. Även om avelsparet varit framgångsrika här på Nordens Ark och fått två kullar tidigare så är det ingen garanti för att de ska lyckas i en ny miljö och under nya förutsättningar. Men paret fann sig snabbt tillrätta i sitt nya hem och i slutet av april fick vi veta att de parat sig.

Ungarna kommer nu gå med sin mamma i ca två år och under den tiden kommer de att tränas för att klara ett liv i det vilda. De kommer att leva i stora naturliga hägn utan mänsklig kontakt. Hägnen är utformade på ett sådant sätt att leoparderna kan anskaffa sig de kunskaper de behöver för att överleva i det vilda och innan leoparderna släpps ut måste de klara en rad olika tester som visar att de är väl förberedda. De måste exempelvis visa att de kan hitta och jaga byten och att de skyr människor.

Att återuppbygga en hållbar population i det vilda tar lång tid men centret har redan släppt ut nio leoparder vid fyra utsättningstillfällen. Den första utsättningen skedde 2016 och det senaste tillfället var i augusti 2020 då fyra leoparder sattes ut i nordvästra Kaukasus. Leoparderna är vid utsättning försedda med GPS-halsband för att projektet ska kunna följa dem och se hur de anpassar sig till sin nya livsmiljö.

-Utsättningsprojektet för den persiska leoparden är unikt då det är det första och enda i sitt slag för stora kattdjur och det ska nu bli spännande att följa ungarnas utveckling och deras resa till ett liv i det fria avslutar Emma.

Persisk leopard
Den persiska leoparden (Panthera pardus saxicolor) är den största av alla underarter av leopard och härstammar från Asien. Underarten var i början på 1900-talet vanligt förekommande längs Kaukasus men på grund av ökad mänsklig påverkan har den sedan 1950-talet minskat drastiskt i antal. Den persiska leoparden är idag ett starkt hotat kattdjur där den huvudsakliga populationen på 550–800 individer finns i de iranska bergen samt ett fåtal små isolerade populationer i Afghanistan, Turkmenistan och Armenien. Ryska Kaukasus, fanns den persiska leoparden till långt in på 1800-talet, men är idag utrotad i området.

Källa: Stiftelsen Nordens Ark

Bild: Persisk Leopard. Foto: Marie Mattsson