Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Re-liker: Skräp som pryder Malmös stadsrum

Vad döljer sig i Malmös vatten? I ett samarbete med Marint Kunskapscenter har Malmö stad plockat upp nästan två ton skräp ur Malmös kanaler, hav och vattennära miljöer. I de totalt fyra gestaltningarna ”Re-liker” tar skräpet en ny form och belyser nedskräpningen genom konstnärliga uttryck. Re-liker kommer tillfälligt pryda fyra olika platser i Malmö från och med den 11 augusti fram till den 30 september. 

På onsdagen den 11 augusti placeras uppsamlat skräp ut i Malmös stadsrum, nu i ny form. De fyra gestaltningarna ”Re-liker” är gjorda av återvunnet material, skapade av kreatörerna Drevet samt Lino Petersson (den/dens) och Flor Lysgaard (den/dens). Till grund för projektet ligger Malmö stads handlingsplan Malmö framtidens kuststad, planen har som övergripande mål att Malmö ska agera förebild när det gäller bevaring och nyttjande av hav och marina resurser. Malmö stad vill genom Re-liker skapa en ökad kunskap och medvetenhet för havsmiljöfrågor, och syftar till att skapa en tankeställare för Malmöbor och besökare.

Projektledare Mathias de Jallad på fastighets- och gatukontoret tycker det är häpnadsväckande hur mycket skräp som finns, och tycker projektet är ett roligt sätt att arbeta med havsmiljöfrågor;

”Det är mycket en inte ser eller tänker på när det ligger på havets botten. Att få upp det till ytan är en nyttig påminnelse om vilka konsekvenser vårt beteende har. Att synliggöra detta genom konstnärliga uttryck känns som ett roligt sätt att bemöta och arbeta med den problematik som finns. Att skapa och samtidigt göra en god gärning är att ta något negativt och göra det till något positivt. Med tanke på hur mycket skräp som finns kvar får en hoppas att Re-liker kan bidra till ett ökat engagemang.”

Re-liker finns att beskåda på fyra platser i Malmö fram till den 30 september: Posthusplatsen, Raoul Wallenbergs park, Sundspromenaden och vid T-bryggan på Ribersborgsstranden.

Pressträff vid Posthusplatsen den 11 augusti klockan 15:00
Under pressträffen finns representanter från fastighets- och gatukontoret och Marint Kunskapscenter på plats för att berätta mer om projektet tillsammans med de kreatörer som skapat gestaltningarna. En av de fyra Re-likerna står vid Posthusplatsen.

Källa: Malmö Stad