Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Coronaviruset: 70 % av alla vuxna i EU är fullvaccinerade

I veckan har EU nått en avgörande milstolpe i och med att 70 % av alla vuxna nu är fullvaccinerade. Totalt har över 256 miljoner vuxna i EU nu fått alla doser av ett vaccin. 

Redan för sju veckor sedan, tidigare än planerat, uppnådde kommissionen sitt leveransmål att innan slutet av juli leverera tillräckligt med vaccindoser till EU-länderna för att de fullt ut skulle kunna vaccinera minst 70 % av EU:s vuxna.

– Att ha fullvaccinerat 70 % av alla vuxna i EU redan i augusti är en stor bedrift, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. EU:s samarbetsstrategi har gett resultat och innebär att Europa går i täten när det gäller den globala kampen mot covid-19. Men pandemin är inte över. Mer behövs. Jag ber alla som kan att vaccinera sig. Vi behöver också hjälpa resten av världen att vaccinera. Europa kommer att fortsätta att stödja sina partner med detta, framför allt låg- och medelinkomstländerna.

– Jag har väldigt nöjd över att vi i dag har nått vårt mål att vaccinera 70 % av EU:s vuxna innan slutet av sommaren, säger hälsokommissionär Stella Kyriakides. Detta är en gemensam bedrift för EU och EU-länderna som visar vad som är möjligt när vi arbetar tillsammans på ett solidariskt och samordnat sätt. Våra insatser för att vaccinera ännu fler i hela EU kommer att fortsätta i oförminskad takt. Vi kommer att fortsätta att stödja särskilt de EU-länder där det fortfarande finns utmaningar. Vi måste minska immunitetsklyftan och stoppa nya varianter, och för att lyckas med det måste vaccineringen vara snabbare än varianterna.

Globalt samarbete och solidaritet

Att snabbt fullvaccinera alla målgrupper – i Europa och globalt – är avgörande för att kontrollera pandemins effekter. EU har haft en ledande roll i de multilaterala insatserna. EU har exporterat runt hälften av de vacciner som produceras i Europa till andra länder i världen, lika många som har getts till invånarna i EU. Team Europe har bidragit med nästan 3 miljarder euro till Covax för att hjälpa till att säkra minst 1,8 miljarder doser för 92 låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. I nuläget har Covax levererat över 200 miljoner doser till 138 länder.

Team Europe planerar dessutom att skänka minst 200 miljoner fler vaccindoser som säkrats genom EU:s förhandsbeställningar till låg- och medelinkomstländer innan slutet av 2021, särskilt genom Covax, som en del av EU:s gemensamma insatser.

Förberedelser inför nya varianter

På grund av hotet från nya varianter är det viktigt att se till att det finns tillräckligt med vacciner, inklusive anpassade vacciner, även under de kommande åren. Kommissionen undertecknade därför ett nytt avtal med BioNTech-Pfizer den 20 maj om leverans av 1,8 miljarder vaccindoser från slutet av 2021 till 2023. Kommissionen har också utnyttjat möjligheten i det andra avtalet med Moderna att köpa ytterligare 150 miljoner doser. EU-länderna har möjlighet att sälja eller donera doser till behövande länder utanför EU eller genom Covax, vilket bidrar till en global och rättvis tillgång till vaccin runt om i världen. Ytterligare avtal kan komma att ingås. Detta är EU:s gemensamma försäkring mot framtida vågor av covid-19.

Bakgrund

Ett säkert och effektivt vaccin är vår bästa chans att bekämpa coronaviruset och återgå till våra normala liv. EU-kommissionen har arbetat hårt för att säkra doser av potentiella vacciner som kan delas med alla.

EU-kommissionen har hittills säkrat upp till 4,6 miljarder doser av covid-19-vaccin och förhandlingar pågår om ytterligare doser. Kommissionen arbetar också med läkemedelsbranschen för att utöka tillverkningskapaciteten.

Kommissionen har även börjat kartlägga nya varianter för att snabbt kunna ta fram och tillverka stora mängder av vacciner som fungerar mot dem.

Källa: EU kommissionen