Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Coronaviruset – EU och AstraZeneca enas om leveranser av covid-19-vacciner och avslutar rättstvisten

På fredagen nådde EU och AstraZeneca en överenskommelse som kommer att säkra leveransen till EU-länderna av de återstående vaccindoserna mot covid-19 inom ramen för villkoren i den förhandsbeställning som ingicks med AstraZeneca den 27 augusti 2020. Överenskommelsen innebär också att den pågående rättstvisten vid domstolen i Bryssel avslutas.

– Dagens uppgörelse garanterar AstraZenecas leverans till EU av de återstående 200 miljoner vaccindoserna mot covid-19, säger hälsokommissionär Stella Kyriakides. Även om vi den här veckan nådde det viktiga målet att 70 % av EU:s vuxna befolkning är färdigvaccinerad finns det betydande skillnader i vaccinationsgraden mellan EU-länderna. Därför är den fortsatta tillgängligheten på vacciner, däribland AstraZenecas, ännu av största vikt. Och som den starkaste anhängaren av det globala vaccinsamarbetet och solidaritet kommer vi att fortsätta hjälpa resten av världen. Vårt mål är att dela med oss av minst 200 miljoner vaccindoser genom Covax till låg- och medelinkomstländer fram till årsskiftet. Vaccinsolidaritet är något vi verkligen står bakom.

Dagens uppgörelse innebär ett fast åtagande från AstraZeneca att, utöver de runt 100 miljoner doser som levererats till och med andra kvartalet, dessutom leverera 135 miljoner doser fram till slutet av 2021 (60 miljoner doser fram till slutet av tredje kvartalet och 75 miljoner doser fram till slutet av fjärde kvartalet). De återstående doserna (65 miljoner) ska levereras till och med mars 2022. Detta innebär att det totala antalet levererade doser uppgår till 300 miljoner doser, i enlighet med avtalet.

EU-länderna kommer att få leveransscheman, och vissa prisavdrag kommer att göras om doserna försenas.

Bakgrund

EU-kommissionen lade den 17 juni fram en EU-strategi för att påskynda utvecklingen, tillverkningen och distributionen av effektiva och säkra vacciner mot covid-19. I utbyte mot rätten att få köpa ett bestämt antal vaccindoser inom en viss tid finansierar kommissionen en del av vaccintillverkarnas initiala kostnader i form av förhandsbeställningar.

Med tanke på de nuvarande och nya problematiska varianterna av SARS-CoV-2 förhandlar kommissionen och EU-länderna om nya avtal med företag som tillverkar vaccin som ingår i EU:s vaccinutbud och som skulle göra det möjligt att köpa in snabbt anpassade vacciner i tillräckliga mängder för att stärka och förlänga immuniteten.

Källa: EU kommissionen