Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Rymdbranschen samlas i Göteborg – Sveriges rymdhuvudstad

 

Den 10–12 oktober samlas rymdbranschens aktörer i Göteborg för att under två dagar diskutera den senaste forskningen, tekniska landvinningar och Sveriges roll i rymden. Rymdindustrin har en nyckelroll när det gäller vår förmåga att hantera klimatutmaningen, miljö och säkerhet – och rymdminister Matilda Ernkrans deltar.

Allt fler myndigheter, företag och individer i Sverige använder rymdteknik för allt från klimatforskning, miljö och väderprognoser till lantbruk, fiske och trafikplanering. Och antalet satelliter i drift förväntas bli tiotusentals inom de kommande tio åren. I den senaste budgetpropositionen föreslår regeringen en årlig ökning av rymdbudgeten med 100 miljoner kronor.

Kort sagt – rymden är viktigare än någonsin. Och det är i Västsverige som den svenska rymdindustrin har sitt säte, i en bransch vars betydelse ökat explosionsartat de senaste åren.

  • Men hur går arbetet med en månbas för rymdfärder?
  • Hur ser Europas planer för rymden ut?
  • Vilken betydelse har framtidens satelliter för framtidens kommunikationsnätverk?
  • Hur bidrar rymdverksamheten till entreprenörskap och tillväxt?
  • Hur kan rymdsystemen hjälpa till att nå målen för Agenda 2030?
  • Och kommer vi någonsin att hitta liv på andra planeter?

Detta och mycket mer diskuteras vid konferensen Rymdforum 2021.

Arrangörerna om rymdindustrins betydelse
Globalt händer mycket just nu i rymdbranschen. De privata investeringarna för kommunikationssystem skjuter i höjden och affärsmodeller förändras. Teknik som AI, avancerade mikroprocessorer och ny halvledarteknik möjliggör nya tillämpningar och billigare tjänster. Jakten efter spår av liv på andra planeter engagerar alltfler länder runtom i världen.

– Vi kan vara stolta att svensk rymdindustri levererar produkter till satelliter på en global marknad men vi behöver vara fortsatt innovativa. Och stora samhällsutmaningar som klimatet, havsmiljön, effektivisering av transportsektorn och säkerhet ställer nya krav på rymdsystemens förmåga att ge oss ovärderlig information och hur politiken utnyttjar denna möjlighet inom till exempel Europasamarbetet, säger Folke Brundin, affärsutvecklare Cobham Gaisler och ledamot av IVA.

Chalmers forskar om rymden med hjälp av radioteleskop, använder satelliter för att studera jorden, atmosfären och vulkaner samt utvecklar superkänsliga antenner och mottagare.

– Väldigt viktigt för all denna forskning är våra täta samarbeten med rymdindustrin i Västsverige, det ger oss möjlighet att påverka utvecklingen, samt kunskap om vad som är och kommer att bli möjligt, säger Elvire De Beck, forskarassistent vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.

I det västsvenska näringslivet är rymdindustrin en viktig del:

– Branschen sitter på stor teknisk kompetens och sprider sitt kunnande till andra starka kluster i regionen, exempelvis inom digitaliserade tjänster, den maritima sektorn och fordonsindustrin med hela utvecklingen av autonoma fordon. Det finns också stor potentiell koppling till byggandet av framtidens smarta städer, säger Lars Bern, gruppchef transporter och fordon, Business Region Göteborg.

Källa: Business Region Göteborg

Bild: Tvillingteleskopen på Onsala Rymdobservatorium, Chalmers. Foto: Johan Bodell/Chalmers