Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Förslag om rätt till ledighet för politiska uppdrag i annat land har lämnats till Lagrådet

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss om rätt till ledighet för politiska uppdrag i annat land till Lagrådet. Förslaget ska ge personer som har ett politiskt uppdrag på lokal eller regional nivå utanför Sverige rätt till ledighet från sin anställning i Sverige.

Förslaget syftar till att ge personer med förtroendeuppdrag eller andra politiska uppdrag i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller Storbritannien, samma rätt till ledighet från sin anställning i Sverige som personer med svenska förtroendeuppdrag har enligt kommunallagen.

Genom förslaget försvinner ett hinder för förtroendevalda och personer med andra politiska uppdrag som gränspendlar till Sverige.

– Förslaget är viktigt eftersom det undanröjer ett uppmärksammat gränshinder, men är också angeläget för den demokratiska processen eftersom gränspendlare föreslås få likvärdiga möjligheter att åta sig och fullgöra politiska uppdrag som personer med sådana uppdrag i Sverige, säger civilminister Lena Micko

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Källa: Finansdepartementet