Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Europaparlamentet tar bladet från munnen och fördömer polens författningsdomstol – är illegitim

Europaparlamentet fördömer den polska författningsdomstolens försök att undergräva EU-rättens företräde och uppmanar rådet och kommissionen att skydda Polens befolkning och Europeiska unionen.

I en resolution som antogs på torsdagen understryker Europaparlamentet att den polska författningsdomstolen saknar rättslig giltighet och oavhängighet och även är obehörig att tolka Polens författning. Efter tisdagens livliga plenardebatt med den polske premiärministern Mateusz Morawiecki och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen beklagar ledamöterna djupt beslutet av den illegitima författningsdomstolen av den 7 oktober 2021, som de ser som ett angrepp på den europeiska värde- och rättsgemenskapen. De anser att domstolen omvandlats till ett ”redskap för att legalisera myndigheternas olagliga verksamhet”. Resolutionen antogs med 502 ja-röster, 153 nej-röster och 16 nedlagda röster.

Europaparlamentet hyllar de tiotusentals polska medborgare som gick ut på gatorna för att protestera mot domstolens beslut. Ledamöterna delar deras önskan om ett starkt och demokratiskt Polen i hjärtat av det europeiska projektet. De upprepar också sitt fulla stöd för polska domare som fortfarande tillämpar EU-rättens företräde och hänskjuter mål till EU-domstolen för förhandsavgöranden, trots den risk det innebär för deras karriärer.

Kammaren erinrar om att Polens författning framhåller att EU-fördragen måste tillämpas direkt på den inhemska rättsordningen och att EU:s lagar har företräde i händelse av lagkonflikt. Ledamöterna anklagar den polske premiärministern för att missbruka landets rättsväsende som ”ett redskap för att förverkliga sin politiska agenda”. De framhåller också att Polen frivilligt åtagit sig att följa bestämmelserna i grundfördragen och EU-domstolens rättspraxis.

Åtgärder för att återupprätta rättsstaten utan att skada medborgarna

Europaparlamentet kräver att inga pengar från EU:s skattebetalare ska ges till regeringar som ”flagrant, avsiktligt och systematiskt” undergräver EU:s värden. Ledamöterna uppmanar kommissionen och EU-ländernas representanter i rådet att agera, bland annat genom att:

  • inleda överträdelseförfaranden och begära interimistiska åtgärder från EU-domstolens sida;
  • utlösa villkorlighetsordningen för skydd av rättsstatsprincipen och EU:s budget;
  • avstå från att godkänna den polska planen för återhämtning och resiliens efter covid-19-pandemin;
  • slå fast att det finns en uppenbar risk för att Polen allvarligt bryter mot rättsstatsprincipen i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget;
  • avbryta eller ställa in utbetalningar till Polen med tanke på risken för allvarliga brister i kontrollsystemen, och
  • diskutera rättsstatens kris i Polen och ta tydlig ställning, utfärda ett gemensamt uttalande i skarpast möjliga ordalag i frågan, undertecknat av EU:s stats- och regeringschefer vid deras kommande toppmöte den 21–22 oktober 2021.

Europaparlamentet understryker att dessa krav inte är avsedda att fungera som straffåtgärder mot Polens folk utan som ett sätt att återställa rättsstatsprincipen i landet mot bakgrund av dess fortsatta försämring. Parlamentet uppmanar kommissionen att använda alla verktyg den förfogar över för att hitta sätt att se till att Polens invånare inte berövas förmåner i form av EU-medel på grund av den nuvarande regeringens åtgärder och att hitta vägar för att dessa medel ska kunna styras direkt av kommissionen till sina slutmottagare.

Bakgrund

Resolutionen framhåller att i olika opinionsundersökningar som genomfördes i Polen i september och oktober 2021 svarade endast 5 % av respondenterna att de ville att Polen skulle lämna EU. 90 % såg positivt på Polens EU-medlemskap och 95 % uppgav även att de tyckte att stödet från EU hade positiv inverkan på utvecklingen i deras stad eller region, vilket är högre än genomsnittet i EU.

Källa: Europaparlamentet