Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Minskade besöksflöden gjorde pandemiåret tufft för Stockholms stadskärna

Det kommersiella bokslutet för Stockholms stadskärna pandemiåret 2020 är nu klart. Priset för restriktionerna blev en minskad omsättning med 29,4 procent. Stockholms innerstad klarade sig bättre, där minskade omsättningen med 15,5 procent. Det visar Cityindex som mäter den årliga omsättningen i alla Sveriges stadskärnor.

Jämfört med rekordåret 2019 minskade hotell- och restaurangnäringen omsättningen med 66,9 procent respektive 38,2 procent i Stockholms stadskärna. Dagligvaruhandeln minskade under 2020 med 4,8 procent. Även kläder och skor uppvisade en kraftig omsättningsminskning med 38,7 procent.

Totalt backade omsättningen i alla Sveriges stadskärnor 37 miljarder förra året, varav 17 miljarder stod Stockholms stadskärna för.

– Vi ser att flödena kommer tillbaka till stadskärnan och nu är det viktigt att alla vi som vill känna pulsen i Stockholms hjärta igen tar vårt gemensamma ansvar för att stärka stadslivet och stadskärnans unika identitet. Vi behöver utveckla ett innehåll som möter människors nya önskemål och beteenden. Redan nu är det mycket på gång med etableringar av såväl upplevelser, kreativa näringar och nya kontor runt Sergels torg, vilket bådar gott för framtiden, säger Helena Olsson, chef stadsutveckling, Fastighetsägarna Stockholm.

– Det är också viktigt att arbeta med platsutveckling och aktivera ytor för ökade flöden. Livet mellan husen är stadens framgångsfaktor. Stockholm har goda förutsättningar med ett starkt utbud och flera besöksanledningar, men det är viktigt att hitta fler dragare till centrum kopplat till upplevelser och möten, fortsätter Helena Olsson.

Verksamheterna i Stockholms innerstad, som är ett större område än den centrala stadskärnan, klarade sig bättre. Här minskade omsättningen under 2020 med 15,5 procent vilket är ett något mindre tapp än snittet för hela landets stadskärnor på 19 procent.

– I innerstadens kärna, som sträcker sig längre ut på malmarna, ser vi hur andelen boende har påverkat omsättningen i positiv riktning. Här bor ungefär var fjärde stockholmare, många med möjlighet att jobba hemma. Under pandemin såg vi hur vi levde och handlade mer lokalt i vårt närområde, vilket nu också syns i statistiken, genom att malmarna inte drabbades lika hårt som citykärnan, säger Helena Olsson.

Källa och foto: Fastighetsägarna