Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vaccinationspass ett slag i luften för att minska smittspridningen – dags att se på fakta.

Folkhälsomyndigheten och regeringen blandar ihop korten när de vill begränsa ytterligare coronaspridning. Det planerade kravet på vaccinationspass riskerar istället att ÖKA smittspridningen i landet.

Från den 1 december vill Folkhälsomyndigheten införa vaccinationspass för publika tillställningar inomhus med mer än 100 deltagare. Det betyder i praktiken att myndigheten delar upp befolkningen i vaccinerade och ovaccinerade. Detta är en huvudlös uppdelning, det är inte vaccinationen i sig som är intressant för att begränsa smittspridningen utan immuniteten.

Coronaimmunitet kan uppnås på två sätt, genom vaccination eller genom att ha varit utsatt för sjukdomen (covid). Låt oss kort se vad vi vet så lång om dessa två sätt.

Runt om i världen har nu många miljoner medborgare få minst två doser coronavaccin, av i princip tre olika tillverkare, och vi börjar få erfarenheter från dessa vaccinationer. Studier från bland annat Umeå och Oxford visar att fullvaccinerade (2 doser) personer tappar effekterna redan efter ett par månader. Allra sämst går det för de som har fått två doser av Astras vaccin, där har man i princip tappat hela effekten efter 6 månader. Något bättre ser det ut för Biontech där man efter 7 månader tappat runt 75% av vaccinationseffekten, bäst verkar Moderna fungera, där man tappat 30% efter 7 månader.  Detta innebär att personer med vaccinpass, där man fått sin andra dos för 6 månader sedan utgör en betydande risk för både smittspridning och eget insjuknande. Genom att införa vaccinpass skapar Folkhälsomyndigheten därmed en falsk trygghet som istället riskerar att öka smittspridningen i samhället.

Sedan har vi de som har varit sjuka i covid och som genom det egna immunförsvaret fått en immunitet mot sjukdomen.  Vad vet vi så långt om denna immunitet? Undersökningar, bland annat från Yale School of Public Health och LaJolla Institute of Immunology, visar att den egenutvecklade immuniteten varar mellan 3 och 60 månader, det vill säga betydligt längre än immuniteten som vaccinen erbjuder.  Ett vaccinpass tar överhuvudtaget inte hänsyn till denna immunitet.

Om Folkhälsomyndigheten ärligt vill vidta åtgärder för att minska smittspridningen bör man därför:

  • Slopa förslaget på vaccinpass
  • Istället utfärda immunitetsbevis
  • Immunbevisen måste ha ett slutdatum baserat på
    • Vilken vaccintyp man tagit
    • När man varit utsatt för covid
  • Införa rutiner för att mäta antikroppar, för att kunna utfärda och förlänga immunbevis

Genom en strukturerad rutin för att mäta antikroppar skulle vi också få värdefull information om t ex hur länge immunitet varar efter en tredje dos, skillnaden mellan olika vaccintyper och hur länge den naturliga immuniteten varar.

Tyvärr har den offentliga diskussionen kommit att handla om vaccinerade och ovaccinerade, vilket inte är den relevanta uppdelningen för att begränsa smittspridningen. Men med det stora politiska och finansiella kapital som är investerat i just denna uppdelning fortsätter Folkhälsomyndigheten sina planer, men räkna inte med att vi därmed får lägre smittspridning i samhället.

Av Thomas Persson