Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Elbilslandet Norge riggar för satsning på biogas

 

Stortinget i Norge beslutade i våras att ge regeringen i uppdrag att undanröja kvarstående hinder för biogasproduktion. Bland annat innebär det att biogasfordon ska betraktas som nollutsläppsfordon i likhet med vätgas- och elfordon. På BioDriv Tinget den 1 december berättar Avfall Norge om förslaget och arbetet med implementeringen.

Arbeiderpartiet vann nyligen valet i Norge. Innan valet beslutade Stortinget att undanröja hinder för ökad biogasproduktion. Beslutet innebar bland annat att gasfordon ska undantas från vägtullavgift och att beslut om investeringsbidrag för biogasstationer och gaslastbilar ska hanteras snabbare. Det så kallade dokument 8-förslaget antogs genom ett partiöverskridande beslut.

– Det är mycket glädjande att norska politiker förstår att biogasen kommer att behövas för transporter även på lång sikt, framför allt för lastbilar. Vi har satsat stort på elektrifiering av personbilar i landet, men det löser inte alla problem, säger Cecilie Lind, vd Avfall Norge.

Stortinget uppmanar även regeringen att omdefiniera begreppet ”nollutsläpp” så att samtliga antagna och framtida mål och planer ger biogas, el och vätgas liknande förutsättningar att utvecklas.

– Med beslut om lika villkor för el och biogas kan biogasbranschens konkurrensvillkor stärkas avsevärt, vilket behövs för en fortsatt positiv utveckling. Men framför allt var det ett insiktsfullt och strategiskt beslut av Stortinget för att klara transportsektorns omställning. Nu litar vi på att den nya regeringen genomför besluten, trots att det halkat lite i budgetprocessen. Vi har inte korkat upp champagnen än, fortsätter Cecilie Lind.

Källa: BioDriv Öst. Foto: Robert Basic, Tyskland