Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Folkhälsomyndigheten försvårar smittspårning

När Region Stockholm nu inför en smittspårningsrutin för grund- och gymnasieskolor följer man Folkhälsomyndighetens uppdelning i ”vaccinerade” och ”ovaccinerade” och omöjliggör därmed sitt egen arbete.

Skolor i Region Stockholm har nu fått möjlighet att delta i en smittspårningsrutin, där man genom gurgeltester kontrollerar hur spridningen sker. Tanken är god – genom att testa de som varit i nära kontakt med en konstaterad smittbärare kan man snabb identifiera hur smittan sprids. Region Stockholm har valt att följa Folkhälsomyndighetens uppdelning i vaccinerade och ovaccinerade, och instruktionen vid smittspårningen är att fullvaccinerade INTE skall testas. Därmed faller också en stor del av poängen med hela rutinen.

Vi vet idag, vilket Folkhälsomyndigheten också skriver på sin egen hemsida, att fullvaccinerade har ett bra skydd 2 veckor efter andra dosen men att skyddet därefter snabbt avtar så att man efter 6 månader i bästa fall har halva skyddet kvar men i värsta fall tappat skyddet helt, beroende på vilket vaccin man tagit. Gårdagens nyhet att Frankrikes premiärminister Jean Castex har insjuknat trots fullvaccinering bekräftar bara detta.

Folkhälsomyndigheten väljer att fortsätta dela upp befolkningen i vaccinerade/ovaccinerade istället för immuniserade/icke-immuniserade. När regioner nu följer denna huvudlösa uppdelning försvårar de sina egna analyser. I den, i Region Stockholm, nu införda rutinen för ”smittspårning” exkluderar man vaccinerade, trots att myndigheterna känner till att vaccinationsskyddet är tillfälligt. Därigenom tappar vi effekterna av smittspårningen samtidigt som vi går miste om mer kunskap om vilket skydd de olika vaccinen ger.
För att en smittspårning skall vara effektiv måste självklart ALLA som varit i kontakt med smittbäraren testas.

Det är dags för Folkhälsomyndigheten att sluta med sin irrelevanta uppdelning av medborgarna i ”vaccinerade” och ”ovaccinerade” när det relevanta uppdelningen är ”immuna” och ”icke-immuna”.

Av Thomas Persson