Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Svenska kyrkan – skadliga traditioner måste brytas

På söndag startar Act Svenska kyrkans julinsamling. I fokus står flickors rätt till ett värdigt liv och vikten av att bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap och könsstympning.

Flickor utsätts dagligen för övergrepp som bottnar i djupt rotade åsikter och normer kring kvinnors och flickors roll i samhället.

– Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer kring flickors och kvinnors roll i samhället är ett av grundproblemen, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

I julinsamlingen 2021 lyfter Act Svenska kyrkan alla flickors rätt till ett värdigt liv och arbetet med att förhindra tvångsäktenskap, könsstympning och andra skadliga traditioner som krossar drömmar och slår sönder liv.

Luciamanifestation

I samband med årets luciakonserter kommer många av Svenska kyrkans församlingar läsa upp en betraktelse som kopplar ihop legenden om Lucia med dagens situation för många flickor runt om i världen.

– Lucia bröt mot förväntningarna när hon hävdade rätten till sin egen kropp, sin tro och sina egna val. Hon levde på 300-talet men fortfarande är det miljontals flickor som kämpar för sina rättigheter, säger Susanna Olivin, kampanjledare för julinsamlingen.

Om flickors situation

  • Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag
  • Varje dag könsstympas 10 000 flickor
  • En av tre flickor utsätts för våld under sitt liv

Källa: Svenska kyrkan
Foto: TN