Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

FHM får svar som de frågar

Sedan vecka 44 anger Folkhälsomyndigheten i sina veckorapporter hur stor andel av nya IVA-patienter som är vaccinerade respektive ovaccinerade. Syftet är uppenbarligen att ge krut till införandet av kommande vaccinpass.

När FHM publicerar sin veckorapport över coronaläget följer man rapporterad smittspridning via testresultaten och även belastningen på sjukvården. Från vecka 44 började man särrapportera hur många av de nytillkomna IVA-patienterna som är vaccinerade respektive ovaccinerade. Detta är ett intressant underlag som bör analyseras.


Slutsatsen av rapporteringen är

  • Antalet vaccinerade nya IVA-patienter ökar kraftigt. Det är en fördubbling på bara två veckor.

Men det intressanta är att analysera de ovaccinerade. Dessa uppgår över perioden i snitt till 63% av alla nytillkomna IVA-patienter, men med en minskande trend. Som jag har skrivit tidigare är inte vaccinerade/ovaccinerade den relevanta uppdelningen, utan istället immuna/icke-immuna (läs här). Det som inte mäts, men som borde mätas för att få korrekt underlag för beslut, är hur många av det ovaccinerade som varit respektive inte varit sjuka med covid-19. Om vi leker med tanken på att 10% av de ovaccinerade på IVA tidigare haft sjukdomen (troligen är siffran betydligt lägre, kanske till och med 0%), då ser vi en helt annan bild. Nämligen att vaccinerade har en sex gånger högre risk att insjukna än covid-19-immuna (som fått immunitet via sjukdomen och är fortsatt ovaccinerade). Det är med andra ord bättre att vara immun via sjukdomen än via vaccinering.

Vi kommer tillbaka till samma slutsats som tidigare, nämligen att införandet av det planerade vaccinpasset troligen INTE kommer att minska smittspridningen i samhället. Självklart måste FHM inse detta, och slutsatsen kan bara vara att man har fått ett uppdrag att öka vaccinationsgraden i samhället. Vaccinpasset blir därmed ett politiskt beslut utan positiv effekt på smittspridningen.

När en myndighet på detta sätt envist håller fast vid en felaktig ståndpunkt riskerar man snabbt att tappa i trovärdighet, något som kan vara förödande, framförallt för en myndighet med ansvar att minska spridningar av farliga sjukdomar i samhället.