Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Regeringen har öppnat Pandoras ask

Idag börjar vaccinpasset gälla för offentliga tillställningar med mer än 100 deltagare. Därmed delar regering och FHM in medborgarna i två grupper.

Med krav på vaccinpass, som börjar gälla idag, delar regeringen upp medborgarna i två grupper; de vaccinerade (goda) och de ovaccinerade (onda). Med vaccinpasset bortser regeringen från två viktiga faktum:

  • Att vaccinationsskyddet endast är tillfälligt. Beroende på vilket vaccin man har fått så minskar skyddet snabbt. För de som fått Astra eller Moderna är skyddet i princip obefintligt efter 6-7 månader, vilket också syns på IVA idag, där allt fler vaccinerade tas in. Trots detta införs ett ”frikort” för vaccinerade att röra sig ute.
  • Att ovaccinerade covid-19 immuna, d v s de som förvärvat immunitet genom sjukdomen istället för via vaccin, begränsas i sin rörelsefrihet trots att de har bättre skydd än de som är vaccinerade.

Det mänskliga minnet är kort och vi lär inte av historien, därför får vi återkommande bostads- och börsbubblor. Histioren visar också att uppdelningen av medborgare i olika gruppen kan riskera att leda till oönskade konsekvenser.  Det är idag 10 månader kvar till nästa val.

Lek med tanken att vi får starka ytterlighetspartier som sätter agendan.

Lek med tanken på att vi skall delas upp i svenskfödda och icke-svenskfödda

Lek med tanken på att vi skall delas upp i kristna och icke-kristna

Lek med tanken på att vi skall delas upp i partimedlemmar och icke-partimedlemmar

Ingen av oss vet vad som kommer i nästa val eller vad det blir för uppdelning av medborgarna nästa gång, det enda alla kan vara säkra på är att socialdemokraterna kommer att slå ut med händerna och hävda att ”vi bär i alla fall inget ansvar”.

Av Thomas Persson