Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Swedbanks Investeringsstrategi: Blekare börsutveckling under 2022

Swedbank ser en något lägre ekonomisk tillväxt och vinsttillväxt framöver, men tror i grunden på fortsatt optimism på börserna. Uppgången förväntas fortsätta, men takten blir långsammare och volatiliteten större. Flaskhalsar och hög inflation skapar osäkerhet kring centralbankernas agerande, men de väntas gå försiktigt fram för att inte slå undan benen för optimismen.

Den nya mutationen av Covid-19, omikron, skapar oro på marknaderna. Utifrån den nuvarande informationen om denna mutation kommer inte detta dramatiskt att förändra utsikterna för nästa år, även om det kortsiktigt leder till tillfälliga nya regionala åtgärder vilket i sig kan innebära högre svängningar på marknaderna i närtid. Flaskhalsar i form av komponent- och fraktbrist skapar också frågetecken, liksom inflationens nivå och varaktighet.

-Vi ser framför oss lägre ekonomisk tillväxt nästa år, men fortfarande relativt god sådan, och färre positiva vinstöverraskningar, men fortsatt potential för sådana. Vi tror också på högre styrräntor, men fortsatt mycket låga sådana. Avgörande för ränteutvecklingen är bland annat inflationen, frakt- och komponentbristen samt, vilket vi nyligen blivit tydligt påminda om, pandemin, säger Mattias Isakson, chefsstrateg på Swedbank.

Centralbankerna kommer spela en mycket viktig roll när det gäller att balansera sin kommunikation och sina handlingar i denna miljö. De behöver parera inflationen samtidigt som eventuella störningar i återhämtningen kontinuerligt måste beaktas. Även om inte marknaden är centralbankernas huvudfokus så vill de inte heller vara de som får den att kollapsa.

Det är rimligt att förvänta sig att optimismen på marknaderna består, men sannolikt med större svängningar.

-Vi behåller vår tio procentenheters övervikt i aktier. De tydliga fundamentala stöden för tillgångsslaget består. Vi står sannolikt inför en period med större svängningar men vi räknar med fortsatt positiv, men lägre, avkastning. Vi bedömer samtidigt att centralbankerna kommer att hantera broms och gas på ett sätt som inte slår undan optimismen, säger Mattias Isakson.

Strategi & allokering bibehåller tio procentenheters övervikt i aktier, och föredrar USA och Sverige framför Europa. Krediter höjs till neutral och övervikten för High Yield behålls. Undervikten i räntor utvidgas och korta löptider premieras.

Källa: Swedbank