Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ren osanning från folkhälsomyndigheten

FHM har nu köpt tid i sociala medier, där de rullar videos för att öka andelen “vaccinerade”. Tyvärr innehåller filmerna rena sakfel och liknar mer propaganda än saklig information. 

En av de viktigaste uppgifterna för en myndighet är att se till att den information man sprider är korrekt. Detta grundbulten för att en myndighet skall åtnjuta allmänhetens förtroende. De som nu FHM kommunicerar via videos är en hårresande blandning av felaktigheter och halvsanningar. 

Låt oss se på vad FHM säger, ruta för ruta, och vad vi VET är sant och fakta (hämtat från FHM egen och andra myndigheter hemsidor): 

“säkra och effektiva” säger FHM. 

Fakta är: 

 • Alla nuvarande “vaccin” distribueras under ett tillfälligt tillstånd, där läkemedelsbolagen senast årsskiftet 2022-12-31 skall rapportera sina slutsatser av testerna.  
 • Läkemedelsbolagen är friskrivna från ansvar för biverkningar för sina “vaccin”. 

godkända och testade… med bred erfarenhet”, detta är en halvsanning. 

Fakta är: 

 • Läkemedlen har TILLFÄLLIGA tillstånd. 
 • Läkemedlen är just nu under FAS 3-testning, hos allmänheten, d v s testning pågår.
 • ”bred erfarenhet” är en ren lögn, se första två punkterna.  

Detta påstående säger ingenting. Större risk för VAD? 

Fakta i sammanhanget: 

 • Minst 98,8% av de som fått covid-19 har tillfrisknat.
 • INGEN vet riskerna med  “vaccinen” eftersom de inte är testade.

Detta är ett hårresande uttalande från FHM. 

Fakta: 

 • “Vaccinen” är INTE testade (FAS-3 pågår hos allmänheten). 
 • Nyttan av vaccinet avtar snabbt och uppgår till i bästa fall 20% efter 6 månader, med 2 doser. 
 • Hittills har Läkemedelsverket tagit emot 87 738 rapporter om misstänkta biverkningar för de “vaccin” som använts mot covid-19 i Sverige. Merparten är lindriga, men vi hittar också risk för blodpropp och hjärtmuskelinflammation. 

Vad menar FHM med detta otydliga och intetsägande uttalande? Så länge det pågår en pandemi kommer INGEN att kunna återgå till det normala. 

Fakta: 

 • “Vaccinerade” har endast ett tillfälligt skydd (3-4 månader). 
 • Uttalandet kan uppfattas som att “vaccinerade” är frikopplade från restriktioner, vilket inte stämmer. Hela samhället är påverkat.  

 

Detta är bara halva sanningen – ALLA kan blir smittade och allvarligt sjuka. 

Fakta: 

 • “Vaccinationen” ger endast ett tillfälligt skydd. 
 • Antalet “vaccinerade” med covid-19 ökar på våra sjukhus. 
 • Immuna genom att ha varit sjuka i covid-19 har bäst och mest långvarigt skydd – inte de som är  “vaccinerade”. 

Detta är ett fullständigt oförsvarbart uttalande av FHM! 

Fakta: 

 • INGA “vaccin” är sluttestade. 
 • ”Godkännandet” är endast tillfälligt.
 • Om “vaccinerna” anses godkända – varför har myndigheter gått med på att läkemedelsbolagen har fått friskriva sig mot ansvar för biverkningar? 

Att en myndighet tillåts kommunicera dessa halvsanningar och rena felaktigheter är inget annat än en stor SKANDAL!