Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Minskad andel avslag på ansökningar till äldreboenden i Stockholm

 

Efter flera åtgärder för att minska andelen avslag på ansökningar till äldreboenden syns nu ett tydligt trendbrott. Andelen avslag minskar nu kraftigt. Samtidigt syns också en stor minskning i andelen biståndsbeslut som underkänns av förvaltningsrätten. – Nu kan vi konstatera att våra insatser för en generösare och mer korrekt biståndsbedömning gett tydliga resultat, säger äldreborgarrådet Erik Slottner (KD).

För att fler som vill ska få en plats på ett äldreboende i Stockholm satsade den styrande majoriteten 40 miljoner kronor i årets budget för en generösare biståndsbedömning. Efter detta har andelen avslag minskat från 17,6 till 11,7 procent. För att särskilt få ner avslagen bland äldre över 85 år gjordes också justeringar i biståndsbedömarnas riktlinjer. I de nya riktlinjerna anges att en ålder på 85 år och äldre ska ges särskild hänsyn till i bedömningen. Efter bara några månaders tillämpning av de nya riktlinjerna hade andelen avslag för denna grupp nästan halverats från 17,2 till 9,7 procent. Sedan de nya riktlinjerna infördes har också andelen överklagade biståndsbeslut som bedöms som felaktiga av förvaltningsrätten minskat. Mellan 2016 och 2020 låg andelen överklagade biståndsbeslut som ändrats av förvaltningsrätten i genomsnitt på 34 procent. I årets mätning är andelen nere på 8,6 procent.

– Detta är glädjande besked för äldre i vår stad. Det betyder att biståndsbedömningen har blivit både generösare och mer korrekt, så att fler som så önskar också får en plats på äldreboende, fortsätter Erik Slottner (KD).

Att minska andelen avslag om plats på äldreboenden var ett vallöfte från Kristdemokraterna i 2018 års valrörelse.

– Jag har länge känt en oro över en alltför hög andel avslag till äldreboenden. Även om den stora majoriteten har fått bifall, så är berättelserna om orimliga avslag alltför många. De flesta äldre som söker en plats på äldreboende gör det för att de känner de behöver det, avslutar Erik slottner (KD).

Följande diagram visar statistiken från äldreförvaltningen. Diagram 1 visar dels andelen avslag för samtliga äldre, dels andelen avslag för gruppen äldre över 85 år i Stockholms stad. Diagram 2 visar andelen överklagade biståndsbeslut som ändrats av förvaltningsrätten för samtliga i Stockholms stad.

Diagram 1

Källa: Äldreförvaltningen, Stockholms stad

Diagram 2

Källa: Äldreförvaltningen, Stockholms stad / Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

Bild: Malmgården1 sedd från söder på Utövägen. Foto: Per W