Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vaccinhetsen riskerar att skapa ny våg av coronasmitta, dags för FHM att bekänna färg.

Tunnelseendet från myndigheter och regering om att ökad vaccinationsgrad är lösningen på smittspridningen av corona riskerar nu att skapa en ny våg av smitta i samhället. Men att begränsa smittspridningen är inte målet. 

“Ta ditt ansvar och vaccinera dig”, låter det från regering, folkhälsomyndighet och regioner vid återkommande presskonferenser och pressreleaser. Tyvärr har detta fokus blivit ett självgående mantra och kommuniceras reflexmässigt helt utan analys och eftertanke. Mot bakgrund av att både infektionen och “vaccinen” är nya borde fakta, analys och eftertanke vara viktiga underlag för beslut och rekommendationer, dock inte i denna pandemi. 

Det blir allt mer tydligt att syftet med de rekommendationer och regler som tas fram INTE är att minska smittspridningen i samhället. Det kan bara finnas ett syfte – att öka vaccinationsgraden. 

Låt oss för ett kort ögonblick se på vad beslutsfattare och myndigheter VET och låt och se hur föreslagna lösningar passar in med denna kunskap. 

Det kommer allt fler rapporter som bekräftar att befintliga “vaccin” minskar risken för allvarlig sjukdom, men samtidigt att de inte är särskilt effektiva över tid för att minska smittbärande. D v s en person som är “färdigvaccinerad” tappar snabbt sitt skydd från att sprida smittan vidare, även om man har ett något längre skydd för att själv bli allvarligt sjuk. Framförallt är skyddet sämre för nya mutationer såsom omikron.
Samtidigt kommer allt fler rapporter, nu senast från en studie i Danmark, att personer som har tillfrisknat från Covid-19 har både ett bättre skydd mot sjukdom och lägre smittspridning än “vaccinerade”.
Väl medvetna om denna utveckling väljer regering och folkhälsomyndighet att införa “vaccinpass” för allt fler aktiviteter och tillställningar. Ett “vaccinpass” i Sverige kan man få om man är “fullvaccinerad”, och då kan det gälla i minst 10 månader, och du kan förlänga giltighetstiden själv. Har du haft Covid-19 gäller ett intyg endast 6 månader. Effekten blir att “fullvaccinerade” sprider infektionen och mutationer vidare när de samlas fritt på större tillställningar.  

En intressant slutsats av ovan blir; när smittspridningen nu ökar i samhället, beror detta de facto på att “fullvaccinerade” rör sig ute. Men våra beslutsfattare lägger skulden för ökningen på en allt mindre andel ovaccinerade medborgare som inte släppts in på tillställningarna. Bristen på logik, sans och vett är hårresande.  

Uppdelningen i “vaccinerade” och “ovaccinerade” innebär också att personer med bästa möjliga skydd mot smittspridning – det vill säga de “ovaccinerade” som tillfrisknat från Covid-19 – begränsas i sin grundlagsskyddade rörelsefrihet. Att denna begränsning tillåts utan protester från någon av våra nuvarande 349 folkvalda är en skandal. Om inte våra folkvalda är villiga att stå upp för våra  rättigheter och grundlagen, vem skall då göra det? 

Ytterligare ett exempel på hur man under sken av att minska smittspridningen vidtar helt ologiska åtgärder är den uppmaning som FHM gick ut med i oktober, som genomförts i många kommuner, nämligen “smittspårning” i skolmiljö genom gurgeltester. Denna rutin går ut på att, om en elev bekräftas smittad med covid-19 så skall de personer som denna elev varit nära under de närmaste 48 timmarna göra ett gurgeltest för att se om man har smittats. MEN personer som är “fullvaccinerade” skall INTE göra något gurgeltest. I rimlighetens namn borde ALLA som varit nära eleven testas, men detta görs inte. Därmed missar man en stor del av smittspårningen, vilken myndigheten säger sig vara ute efter.  

Ett tredje och sista exempel på FHMs och regeringens oförmåga att basera beslut på fakta gäller bärandet av munskydd. Det måste begäras av FHM att man har en uppfattning om huruvida munskydd är en effektiv metod för att minska smittspridningen i samhället eller ej. Om munskydden är effektiva skall det självklart vara obligatoriskt att bära dessa. Om de inte är effektiva så skall de inte rekommenderas. Istället är budskapet att man “rekommenderar” att bära munskydd i kollektivtrafik om det “råder trängsel”. Varför bara i kollektivtrafiken och vad är “trängsel”? 

Lek med tanken att andra myndigheter, t ex Skattemyndigheten eller Försäkringskassan fattade beslut med lika dåligt underbyggda underlag och med samma bristande logik som FHM. Vi skulle få ett samhälle där förtroendet för myndigheter och beslutsfattare snabbt undermineras.
Det är hög tid för FHM att fatta ett beslut; ge rekommendationer som är logiska och konsekventa eller bekänn färg och säg som det är; syftet är inte att minska smittspridningen utan att öka ”vaccinationsgraden”. Och våra beslutsfattare måste ha ryggrad nog att kräva denna tydlighet av en myndighet.