Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vi måste skydda det fria ordet

I veckan stängde Twitter permanent av kontot för den amerikanska kongressledamoten Majorie Taylor Greene med hänvisning till att hon spridit ”…falsk information om covid-19”. Jag delar inte på något sätt de åsikter som denna högerextrema politiker står för, tvärtom, hennes åsikter måste bemötas i en öppen debatt. Däremot är det extremt oroande att vinstdrivande företag bestämmer vilka åsikter och ”sanningar” som får publiceras.

Sociala medier såsom Twitter, Facebook, Instagram och Youtube ersätter i allt större omfattning traditionella medier för informationsutbyte, åsiktspublicering och debatter. Med sin oerhörda genomslagskraft (FB och Youtube har över 2 miljarder användare, Instagram över 1 miljard och Twitter drygt 500 miljoner) måste de också följa ett ansvar att skydda det fria ordet.

Alla demokratiska länder har förstått att press- och yttrandefrihet är en förutsättning för att det demokratiska statsskicket skall bestå. Det fria ordet och den fria debatten anses vara viktiga garanter för våra demokratiska samhällen. För att säkra detta har länderna infört grundlagar och andra skydd för att säkra att press- och yttrandefriheten överlever, också i takt med att regeringar med olika politiska inriktningar kommer och går.

Utöver Taylor Greene har vi under det senaste året sett hur Trump stängts av från FB och Twitter för att han farit med ”osanningar” och hans åsikter medför ”risk för våld”. Robert F Kennedy Jr har stängts av från Youtube eftersom han ”falskt anklagat godkända vaccin för att vara hälsofarliga”. Det är med andra ord inte grundlagarna som styr vad som får publiceras. Istället är det vinstdrivande börsbolag som via sina ”policies” styr informationsflödet. Väljare och politiker har då inte någon påverkan på hur yttrandefriheten utformas och säkras. Vem ställer vi då till svars för övergrepp mot det fria ordet? Styrelserna? Aktieägarna?

Som ett direkt svar på avstängningen har Trump nu satt upp en egen social plattform med det utmanande namnet TRUTH. Med största sannolikhet kommer även TRUTH att ha sina egna ”policies”, och avvikande åsikter kommer att stängas av. Vi riskerar därmed att få parallella medier där åsikter och ”sanningar” får härja fritt, utan att mötas i debatt och dialog – vi kringgår därmed våra grundlagar och försvagar därmed våra demokratiska samhällen. Denna utveckling är djupt oroande och behöver vändas.

Historien har lärt oss att, med ny kunskap och nya insikter, utmanas gamla ”sanningar” och vi får ny kunskap. Hade dagens sociala medier funnits tidigare hade garanterat Copernikus stängts av, han utmanade ”sanningen” att himlavalvet snurrade runt jorden, liksom personer som varnat för faran med DDT eller asbest hade ansetts komma med ”falska anklagelser”.

Vi måste kunna kräva att de stora social medierna Facebook (som också äger Instagram), Twitter och Youtube tar sitt ansvar för att säkra yttrandefriheten och slutar upp med att stänga av konton som inte direkt bryter mot lagen (t ex direkt uppmanar till våld). Youtube har till exempel stängt av över 150 000 konton. Istället måste vi säkra att dessa plattformar blir en del av den öppna debatten. Vi har inte råd att leka med grunderna för våra demokratiska samhällen.