Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Antalet dödsfall sjönk under 2021

Under 2020 ökade antalet dödsfall i Sverige ovanligt mycket jämfört med föregående år. Men 2021 avled ungefär lika många som under åren före coronapandemin, visar preliminär statistik från SCB.

Hittills har 91 541 dödsfall rapporterats för 2021 i Sverige. Det är 6 583 färre än under 2020 men något fler än det genomsnittliga antalet dödsfall för de fem åren före pandemin (2015–2019), som är 90 962.

Jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren (2016–2020) dog 865 personer färre under 2021.

– Antalet döda har med några undantag inte förändrats särskilt mycket mellan varje år de senaste 45 åren. Men 2020 såg vi en ovanligt stor ökning av antalet dödsfall jämfört med de närmast föregående åren, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB.

Eftersom antalet dödsfall under 2021 preliminärt är i nivå med åren före pandemin blir skillnaden stor mellan 2020 och 2021.

Fler män än kvinnor

Enligt den preliminära statistiken avled 46 254 män och 45 287 kvinnor under 2021.

– Även under 2020 var det fler män än kvinnor som dog. Men före 2020 får vi gå tillbaka till 1997 för att hitta ett år med fler döda män än kvinnor, säger Tomas Johansson.

Under 2020 dog 98 124 personer i Sverige. Det var 9 358 fler dödsfall än under 2019 och 7 162 fler än det genomsnittliga antalet dödsfall åren 2015–2019.

Antal döda per år

*Preliminär statistik

Antalet dödsfall i Sverige har med några undantag legat förhållandevis stabilt runt 90 000 om året de senaste 45 åren. Samtidigt har befolkningen ökat med cirka två miljoner invånare, vilket innebär att andelen dödsfall i förhållande till folkmängden (dödstalet) har sjunkit under stora delar av perioden.

Under 2020 avled 9,48 personer per 1 000 personer i befolkningen. Det var det högsta antalet döda i förhållande till befolkningen sedan 2012 då det dog 9,66 personer per 1 000 personer.

– Men under 2021 kommer dödstalet att sjunka betydligt och landa under 9 döda per 1 000 invånare. Det kommer att vara högre än 2019 men lägre än 2018, säger Tomas Johansson.

Döda per 1 000 invånare

*Preliminär statistik

Av de tre smittspridningsvågorna under 2021 är det egentligen bara den som började före årsskiftet 2020/2021 som sticker ut i den totala statistiken över antalet döda (alltså oavsett dödsorsak).

Baserat på preliminär statistik avled 10 181 personer under januari 2021. Det var 1 833 dödsfall fler än i januari 2020 och 1 419 fler än medelantalet dödsfall åren 2015–2019. Under 2000-talet är det bara under april och december 2020 som det dog fler personer under en enskild månad.

Enstaka månader sticker ut

I januari 2021 avled 94,9 personer per 100 000 personer i befolkningen. I förhållande till folkmängden är det nio månader under 2000-talet som har haft högre dödstal.

– April och december 2020 hade högre dödstal än januari 2021, men övriga sju månader med högre dödstal var under 2009 eller tidigare, säger Tomas Johansson och fortsätter:

– Under resten av 2021 låg dödsfallen på en normal till låg nivå. Särskilt få döda var det under perioden mars till juli.

Under juni 2021 avled 6 608 personer, vilket är det lägsta antalet döda under en månad under hela 2000-talet.

Fakta: Små förändringar mellan åren

Antalet döda har sedan 1975 inte förändrats särskilt mycket mellan varje år.

Under perioden 1975–2019 dog det som minst 88 202 personer (1977) och som mest 97 008 personer (1993).

Den största absoluta ökningen mellan två år under perioden 1975–2019 var 1984–1985. Under 1985 dog 3 549 personer fler än under året före.

Den största absoluta minskningen mellan två år under perioden 1975–2019 var 1993–1994. Antalet döda under 1994 var 5 164 personer färre än året före.

Under 2020 var det 9 358 fler dödsfall än under 2019.

Under 2021 dog det enligt den preliminära statistiken 6 583 färre än under 2020.

Källa: SCB