Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fisket ska regleras i fler skyddade områden

 

Regeringen har lämnat ett uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att ta fram rekommendationer om fiskeregleringar i tolv marina skyddade områden. Exempelvis rekommendationer om bottentrålning är ett hot mot bevarandevärdena i dessa områden och därmed behöver regleras. Arbetet ska ske i dialog med andra berörda EU-medlemsstater och i samråd med intressenter. Havs- och vattenmyndigheten ska årligen lämna en lägesrapport till regeringen med början i maj 2022.

För att reglera fisket i skyddade områden behöver Sverige tillsammans med andra berörda EU-länder lämna rekommendationer om åtgärder till EU-kommissionen. Regeringen har tidigare efter förslag från Havs- och vattenmyndigheten lämnat ett antal sådana rekommendationer till kommissionen, som för in åtgärderna i EU-lagstiftningen. Vilka typer av fiskeregleringar som kan bli aktuella beror på vad som är skyddsvärt i de aktuella områdena.

Beslutet kompletterar ett tidigare uppdrag som lämnades till Havs- och vattenmyndigheten i februari 2021. Myndigheten har därmed i uppdrag att ta fram rekommendationer om åtgärder för totalt sexton skyddade områden, vilket är samtliga områden där ansvariga myndigheter identifierat ett behov av ytterligare reglering av fisket.

– Det är viktigt att Havs- och vattenmyndigheten nu har ett tydligt samlat uppdrag att ta fram rekommendationer om fiskeregleringar. Mycket har åstadkommits på detta område de senaste åren, och jag ser goda förutsättningar för att ytterligare växla upp takten i arbetet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Källa: Näringsdepartementet

Bild: Fiskebåt i Syssne, Gotland. Foto: Bengt Oberger