Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Brant stigande sjukfrånvaro – ökning med 21 % på en vecka

 

En dramatisk ökning av sjukfrånvaro har inlett året. Totalt sett är närmare var tionde medarbetare frånvarande på grund av sjukdom och VAB just nu. Det innebär att frånvaron från Sveriges arbetsplatser närmar sig de rekordnivåer som uppmättes under pandemins inledning. Det visar statistik från Previa Sjuk & Frisk, Sveriges mest omfattande och dagsaktuella statistik- och analysverktyg för kort- och långtidsfrånvaro.

– Sjukanmälningar har den senaste veckan ökat drastiskt. Senaste veckan inkom 21 % fler sjuk- och vab-anmälningar gentemot veckan innan, säger Maria Steneskog Nyman beteendevetenskaplig rådgivare och chef för Previas Sjuk och Frisk-tjänst.

Statistiken kommer från Previa Sjuk & Frisk som omfattar 156 000 anställda på 410 företag och offentliga organisationer över hela Sverige och avser nya sjuk- och VAB-tillfällen oavsett bransch. Sjuk-, VAB- och friskanmälan görs via telefon eller online och inkluderar sjukvårdsrådgivning och uppföljning av sjukfrånvaro.

Den ordinarie trenden för sjukfrånvaro är att den sjunker under jul- och nyårshelgerna för att sedan stiga stadigt under årets första veckor innan den sen sjunker igen. Inledningen av 2022 skiljer sig mot ordinarie trender på flera sätt.

– Vi ser flera skillnader gentemot ordinarie frånvarotrend. Både att sjukfrånvaron direkt efter nyår var högre än vanligtvis, men även att den sen fortsatt stiga oerhört mycket brantare än den vanligtvis gör årets första veckor. Sjukfrånvaron senaste veckan är mer än dubbelt hög som motsvarande vecka förra året, säger Maria Steneskog Nyman.

Förkylningar är den anmälda frånvaron som bidrar mest till de höga frånvarotalen.

– Det vanligaste är förkylning, men från att under hösten haft förhållandevis få som angett influensabesvär så har denna kategori ökat markant de senaste veckorna, säger Maria Steneskog Nyman.


– Det är de medicinska besvären som står för den stora ökningen. Men vi kan se att antal VAB också rör sig uppåt, vilket de brukar göra efter julledigheter. Vi vet även att det finns ett mörkertal där medarbetare som kan arbeta hemma med förkylningsbesvär inte alltid sjukanmäler sig, säger Maria Steneskog Nyman.

Källa: Falck

Foto: https://www.myupchar.com/en