Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sveriges vaccinsamordnare fast i tunnelseende

Nyligen kunde vi i Expressen läsa Sveriges vaccinsamordnare, Richard Bergström, uttala att han ser framför sig att coronavaccinationer med vaccin från Moderna och Pfizer blir en “årlig verksamhet”. 

Coronapandemin har visat hur myndigheter och politiker blir fast i sina egna tankebanor samtidigt som syfte och mål blir rörliga parametrar. Richard Bergströms uttalande är bara ytterligare ett exempel på hur kort blandas bort och ogenomtänkta beslut fattas. 

“Platta till kurvan”
Under många decennier har vi haft återkommande säsongsinfluensor, där samhället erbjudit vaccin till riskgrupper för att undvika svår sjukdom. Med covid-19 fick vi en sjukdom som var både extremt smittsam och i många fall medförde svår sjukdom och till och med död. För att samhället skulle klara av att hantera en situation med många inlagda på våra sjukhus beslutades att införa begräsningar, bland annat stopp för större folksamlingar och stängda skolor. Tanken vara att inte alla skulle bli sjuka samtidigt och därmed ge sjukvården en chans att hantera de fall som kom in.  

Någonstans på vägen har strategin att “platta till kurvan” för att klara sjukvårdsbelastningen utvecklats till att “stoppa smittspridningen”. Att stoppa smittspridningen var aldrig en strategi, av den enkla anledningen att det knappast låter sig göras i ett demokratiskt samhälle. Inte ens Kina med sina långtgående och i många fall extrema åtgärder (om att svetsa igen dörrlåsen hos smittade familjer) har lyckats stoppa smittspridningen.

Att idag, som Richard Bergström, uttala att vaccinationen bör bli årligt återkommande utan att ha en aning om nästa mutations påverkan på sjukvården är anmärkningsvärd och ogenomtänkt.  

Vaccinen stoppar inte smittspridningen
Vi vet idag att vaccinen ger skydd mot svår sjukdom (= användbart i riskgrupper), men endast ett tidsbegränsat skydd mot smittspridning. En eventuell vaccinering i framtiden bör, precis som tidigare år, fokusera på att skydda riskgrupperna. Att redan idag planera för en bred vaccinering i samhället kan inte vara vare sig meningsfullt eller relevant. 

Vaccinen är fortfarande inte testade
Ett faktum som ofta glöms bort i debatten är att de läkemedel som används idag fortfarande inte är sluttestade – de har inte genomgått en s k FAS 3-studie. Det är till och med så att läkemedelsbolagen har blivit friskrivna från ansvar för eventuella biverkningar, just på grund av att vaccinen gick ut på marknaden innan FAS 3-studier kunnat genomföras.  

Det är oerhört tveksamt om man kan motivera att släppa ut dessa läkemedel så som gjorts under pandemin. Men att fortsätta att rulla ut dem kommande år, utan att adekvata studier har genomförts, måste närmast betraktas som kriminellt.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det idag inte finns några som helst indikationer på att vi bör fortsätta med breda vaccinationer mot corona. Trots detta är det just det som vår vaccinsamordnare planerar för, kanske är det ett naturligt steg för att behålla tjänsten, den riskerar annars att avvecklas inom kort.
Tyvärr har även våra politiker hamnat i samma fälla; man har glömt bort syftet och helt plötsligt har coronavaccineringen blivit ett självändamål i sig. Någon behöver vakna till så att vi får en nykter och balanserad syn på corona och andra influensor – för de lär återkomma under många decennier till.