Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

UPD. UIA kommer att avstå från att transportera passagerare den 25 februari 2022

Ukraine International Airlines (UIA) informerar om förlängningen av avstängningen av alla charter- och reguljärflyg till/från Ukrainas territorium, planerad till den 25 februari 2022, för att minimera eventuella risker för passagerarnas säkerhet. Som tidigare rapporterats kommer beslutet att fattas den 24 februari i samband med stängningen av ukrainskt luftrum för civila luftrumsanvändare.

UIA betonar att de upprätthåller och kommer att upprätthålla förbindelser med Ukrainas utrikesministerium, Ukrainas infrastrukturministerium och andra auktoriserade statliga myndigheter.

Följaktligen, VIKTIGT ATT VETA – alla UIA-passagerare och medborgare i Ukraina som befann sig utomlands och måste återvända till Ukraina måste registrera sig på statens webbplats för statens registrering av ukrainska medborgare https://friend.mfa.gov.ua/#/ . Registrerade medborgare kommer att få information om flyg till dessa platser och till ankomstpunkter i Ukraina.

All aktuell information om den fortsatta statusen för flygningar kommer att publiceras på den officiella UIA-webbplatsen ( www.flyuia.com ) och andra officiella kommunikationskanaler. Passagerare på inställda flyg kommer att informeras via e-post eller telefon, vilket anges i bokningen. Passagerare ombeds kontrollera tillgängligheten av relevant kontaktinformation hos Ukraine International Airlines – e-post, individuellt mobiltelefonnummer.

UIA-teamet vidtar alla möjliga åtgärder för att säkerställa säkerheten för våra passagerare.