Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sommarlovskort till unga SL-resenärer

SL vill få fler unga att återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. I sommar ska 160.000 skolungdomar lockas tillbaka genom att erbjudas kostnadsfria sommarlovskort om man är född 2004-2010.

– Nu ger vi det unga Stockholm en unik möjlighet att upptäcka kollektivtrafiken efter år av statliga restriktioner och regleringar. Detta med den kanske största prova-på-kampanjen i svensk kollektivtrafiks historia. Sätter vi goda vanor hos en ung generation är det något hela samhället vinner på. Där statliga myndigheter sagt nej och stanna hemma, säger vi nu ja, välkomna, res och möts, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiknämndens ordförande.

– Att resa gratis i sommarstockholm blir nu en lika självklar del av sommarlovet som bad och glass. Det här en viktig och somrig satsning på våra yngsta resenärer, säger Tomas Eriksson (MP), trafiknämndens vice ordförande.

– Om vi vill få fler att åka kollektivt ska vi göra vad vi kan för att uppmuntra klimatsmarta resvanor tidigt i livet! Sommarlovskortet kan förhindra onödiga skjutsningar till sommarens extrajobb eller aktiviteter och ger alla ungdomar samma möjlighet att åka kollektivt. En bra satsning på våra ungdomar och på vår miljö, säger Michaela Haga (C) gruppledare i trafiknämnden.

– Kollektivtrafiken ska vara attraktiv och kunna locka framtidens resenärer. Som en del av återstarten av en hållbar och växande Stockholmsregionen efter pandemin är sommarlovskortet ett sätt att få unga att bli trogna resenärer, säger Sara Svanström (L), gruppledare.

– Efter två tuffa pandemiår, inte minst för länets skolelever, vill vi nu fira återgången till en friare och tryggare tillvaro. I SL-trafiken reser ju barn upp till tolv år redan fritt på helgerna tillsammans med en vuxen och med den här sommarsatsningen hoppas vi få se ännu fler familjer som reser tillsammans i sommar-Stockholm, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare.

Fakta: 

Trafikförvaltningen och Region Stockholm jobbar metodiskt för att få fler att åka kollektivt – och efter pandemin att få fler att återvända till kollektivtrafiken.

För att få tillbaka resenärer i alla åldrar har SL presenterat en rad nysatsningar som del av ett återstartspaket för kollektivtrafiken. Satsningar som syftar till att öka efterfrågan på kollektivtrafiken och få fler att återvända efter restriktionerna som minskade resandet. Hitintills har bland annat presenterats en ny flexibel biljettyp för att förenkla resandet under varierade restider och förändrade resmönster. Därtill har SL introducerat ett nytt betalsystem där betalkort numera fungerar som SL-kort. Vidare har SL möjliggjort för periodkort i smartphones för att digitalisera biljettsystemet.

Som del i återstartspaketet riktar nu SL en särskild satsning mot unga för att få dessa att återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. I sommar ska ungdomarna lockas tillbaka genom att erbjuda kostnadsfria sommarlovskort till de som är födda 2004-2010.

Förslaget att erbjuda sommarlovsbiljett kan jämföras med de prova-på-kampanjer som skett vid ett antal tillfällen de senaste åren vilka har visat på gynnsamma effekter kopplat till ökat resande och långsiktigt trogna resenärer.

Distributionen av sommarlovskort kommer att ske till ungdomar födda 2004-2010 och som är mantalsskrivna i Region Stockholm.

SL-Accesskorten med biljett kommer att distribueras via post till urvalet av personer inför sommarlovet. Enligt information från Stockholms stads hemsida börjar sommarlovet 2022 för grundskoleelever den 10 juni och slutar den 18 augusti. För gymnasieelever börjar sommarlovet någon gång mellan 3-17 juni och slutar någon gång mellan 15-25 augusti. Respektive kommun och skola beslutar om läsårets början och slut.

Biljetten kommer att kallas Sommarlovsbiljett 2022 och gäller i enlighet med resevillkoren för Fritidsbiljetten, undantaget vad som är beskrivet i avsnitt giltighetstid och återköp. Sommarlovsbiljetten 2022 erbjuder i allt väsentligt samma egenskaper som den befintliga Fritidsbiljetten för aktuell tidsperiod.

Skillnaderna kommer vara att den inte går att återköpa och att fast giltighetstid gäller. Den befintliga Fritidsbiljetten gäller måndag-fredag mellan klockan 16:00 och 04:30. Lördagar, söndagar, helgdagar och under skollov gäller biljetten dygnet runt. Under sommaren gäller biljetten dygnet runt från den 1 juni till 31 augusti.

Källa: Blågröna koalitionen i Region Stockholm

Foto: kaffeeeinstein, Berlin, Germany