Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stort intresse för sparande bland kvinnor – men många är osäkra på hur de bör agera vid inflation

De flesta kvinnor har någon typ av sparande och många vill lära sig mer. Majoriteten låter inte börsnedgångar eller inflation påverka sitt långsiktiga sparande, men många är samtidigt osäkra på vad de bör göra när börsen faller eller inflationen är hög.  Det visar en undersökning som Kantar-Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och Robur.

94 procent av kvinnorna uppger att de har någon form av sparande. Ungefär lika många kvinnor som män sparar i fonder, men män väljer i större utsträckning aktiefonder, medan många kvinnor föredrar räntefonder. En ränte- eller blandfond innebär normalt lägre risk, men också att möjligheten till avkastning blir lägre.

– Kvinnor tjänar generellt sett mindre än män. Då är det svårare att få pengar över att spara och det kan också kännas tryggt att ta lägre risk i sitt kapital. Men det viktiga är att göra medvetna val utifrån vad man vill med sitt sparande. Sparar man på lång sikt kan man våga ta lite mer risk och därmed öka sannolikheten till högre avkastning, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på Swedbank.

Ska pengarna användas inom bara några års sikt bör man däremot välja lägre risk för sitt sparande, som ränte- eller blandfonder.

Nära tre av tio kvinnor är osäkra på hur de bör göra med sitt sparande vid inflation
De flesta låter inte börsnedgångar eller inflation påverka deras långsiktiga sparande, men bland kvinnor är det fler som är osäkra på vad de bör göra med sitt sparande när börsen faller eller när inflationen är hög. Samtidigt är intresset hos kvinnor för sparande stort, och fler kvinnor än män vill lära sig mer om sparande.

– I tider när börsen faller bör den vanliga fondspararen ta det lugnt. Sparandet på börsen är långsiktigt och historiskt sett följs nedgångar av uppgångar. Har man en automatisk överföring varje månad behöver man inte bekymra sig om att försöka tajma marknaden, utan sprider både risk och avkastningsmöjligheter över tid. Har man möjlighet kan man till och med passa på att investera lite ytterligare när börsen har fallit, säger Matilda Persson, produktspecialist på Swedbank Robur.

Vid inflation tappar pengarna i värde, något som framför allt påverkar de pengar som sitter på sparkonto och i räntefonder. Nästan tre av tio kvinnor är osäkra på hur de bör agera i tider av inflation.

– Har man stora belopp på sparkonto kan det vara en god idé att flytta över en del till fonder för att skydda pengarna mot inflationen. Däremot bör man alltid ha sin buffert på sparkonto, där man lätt kan komma åt pengarna och där värdet inte förändras dramatiskt från en dag till en annan, säger Madelén Falkenhäll.

Avgifterna spelar roll för hur mycket sparande växer
Allt som påverkar värdet av de företag som en aktie- eller blandfond består av kommer också påverka värdet och därmed avkastningen på fonden. Men även avgifterna spelar roll för hur mycket sparandet växer över tid. Sparar man 1 000 kronor per månad under 20 års tid skiljer det mer än 60 000 kronor i sparkapital om man har sparat i fonder med 0,2 respektive 2 procent i avgift, givet samma genomsnittliga avkastning per år.

– Det är viktigt att ha koll på avgifterna på de fonder man sparar i, så inte för mycket av det man sparat ihop försvinner i avgifter. Har en fond en högre avgift men också en högre avkastning jämfört med liknande fonder så kan avgifter var värd det. Men man kan tjäna på att jämföra innan man bestämmer sig, säger Madelén Falkenhäll.

Källa: Swedbank

Foto: Jonn Leffmann