Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Årets distriktssköterska finns på Marie Cederschiöld högskola

Elisabeth Bos Sparén har utsetts till Årets distriktssköterska 2022 av Distriktssköterskeföreningen i Sverige. Elisabeth är lektor vid Marie Cederschiöld högskola samt programansvarig för högskolans specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska och har tidigare arbetat som distriktssköterska i 25 år.

– Det känns jätteroligt och hedrande att ha fått denna utmärkelse. Distriktssköterskans roll inom primärvården är väldigt viktigt för befolkningen i alla åldrar, och är oftast den fasta vårdkontakten på vårdcentralen, säger Elisabeth Bos Sparén.

Elisabeth har tidigare varit ordförande i distriktssköterskeföreningen Stockholm, samt haft uppdrag från Hälsosjukvårdförvaltningen som vårdsakkunnig i primärvård i Region Stockholm. Där har hon bland annat drivit omvårdnadsfrågor och bevakat distriktssköterskans roll. Hon har även varit enhetschef och verksamhetschef inom primärvården. När Marie Cederschiöld högskola fick examensrättighet till att starta en ny specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska, var Elisabeth en viktig och drivande kraft i det arbetet, både med sin kunskap och sitt nätverk. Det är också en av anledningarna till att hon nu har utsetts till Årets distriktssköterska.

– Disktriktssköterskan arbetar idag inom primärvård, barnhälsovård, elevhälsa och hemsjukvården, och har en mycket viktig roll framförallt för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Distriktssköterskan har även ett fördjupat ansvar för att leda och utveckla omvårdnaden i primärvård. Jag tycker det är jätteviktigt att fortsätta driva professionen framåt, men till detta behövs det ges mera utrymme för rollen samt utbilda fler distriktssköterskor, säger Elisabeth.

Elisabeth tog emot utnämningen vid Distriktssköterskeföreningen Sveriges årsmöte den 15 maj. Priset på 10 000 kronor samt en oljelampa i keramik emottas på distriktssköterskekonferensdagen i september.

Källa: Marie Cederschiöld högskola

Bild: Marie Cederschiöld högskola på Stigbergsgatan i Stockholm. Foto: Holger.Ellgaard