Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nya villkor för statligt stöd till civilsamhälle och trossamfund

Regeringen föreslår ny lagstiftning med nya demokrativillkor för starkare kontroll över statligt stöd till civilsamhälle och trossamfund. Förslagen presenteras av kulturminister Jeanette Gustafsdotter och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Med en ny lagrådsremiss presenterar regeringen förslag på en mer rättssäker, modern och tydlig lagstiftning för stöd till trossamfund och civilsamhälle. Lagrådsremissen omfattar nya demokrativillkor som stärker kontrollen över de statliga stöden.

– Ett livskraftigt civilsamhälle och en variation av trossamfund är centralt i en levande demokrati och ska stöttas av staten. Våra skattemedel får däremot aldrig gå till organisationer som inte ställer upp på grundläggande demokratiska värderingar, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

De nya lagstadgade demokrativillkoren säkerställer att statligt stöd bara går till organisationer som respekterar demokratins idéer och samhällets grundläggande värderingar. De som utövar eller uppmuntrar till våld, tvång eller hot, som diskriminerar individer eller grupper, eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde får inget stöd. Det blir också möjligt att upphäva rätt till stöd för trossamfunden.

– Verksamheter eller trossamfund som inte respekterar demokratins idéer ska inte kunna få statliga bidrag, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Om lagrådsremissen

Lagrådsremissen omfattar nya bestämmelser för statens stöd till trossamfund, tydligare demokrativillkor för stöd till trossamfund och för stöd ur Allmänna arvsfonden, samt stärkt skydd för den personliga integriteten vid beslut om stöd till det civila samhället. Bland annat flyttas beslut om vilka trossamfund som har rätt till stöd från regering till myndighet och kommer att kunna överklagas. Definitionen av trossamfund blir också mer konfessionsneutral.

De nya lagarna och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Källa: Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Foto: Judgefloro