Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vad menas med Greenwashing?

Begreppet Greenwashing används i samband med el. Det avser ursprungsgarantiernas förmåga att gröntvätta elen så att även el från smutsiga ursprungskällor kan kallas grönt.

Ursprungsgarantier är ett sätt att bokföra varifrån elen kommer. Man vill att användaren ska veta var elen kommer ifrån, helt enkel. Visserligen är det svårt eftersom all el tillförd ett nät blandas och den del man plockar ut i konsumtion är en mix. Av den anledningen stämmer inte löftet riktigt, att elen är grön. Eftersom konkurrensverket har tillåtit marknadsföringen att elen är grön om den balanseras med garantierna en gång om året.

För varje producerad Gwh (Gigawattimme) får producenten ett digitalt certifikat som förvaras i systemet Cesar (ägs och förvaltas av statligt Svenska Kraftnät). Garantierna överföres mellan säljare och köpare via enskilda konton. Slutstationen är konsumtionen och annulleringen, det vill säga att den producerade MWh (megawattimme i februari balanseras ut senast i januari året därpå.

Systemet borgar för att ge ett ekonomiskt stöd för den som producerar hållbar el. Slutkonsumenten som betalar för att konsumera elen är den som betalar slutnotan för att det ska byggas mer hållbar produktion. I dags läget är priset för en garanti tämligen låg, under 2021 runt 20 öre per KWh (kilowattimme). Under året tillfördes dessutom en kontokostnad på 200 kr per år. Det innebär i praktiken att det blir ointressant för mikroproducenter att samla elcertifikat.

Med Greenwashing menar menar man att detta system tvättar den smutsiga elen till grönt. Vad anser du?

Källa: ENTRNCE AB

Foto: VSPYCC